kesilmek

 1. 5

  zindan kesilmek nedir ?

  çok karanlık duruma gelmek çok sıkıcı ve içinde yaşanmaz duruma gelmek
 2. 5

  zehir kesilmek nedir ?

  çok acı ve yakıcı olmak aşırı karanlık, ümitsizlik, sıkıntı oluşmak
 3. 5

  yer bakır gök demir kesilmek nedir ?

  tamamen tükenmek, bitmek, yoksul duruma düşmek
 4. 5

  yemeden içmeden kesilmek nedir ?

  bir üzüntü veya heyecan sebebiyle yiyemez, içemez duruma gelmek, iştahı kesilmek
 5. 5

  voyvoda kesilmek nedir ?

  kendini bey sanmak
 6. 5

  taş kesilmek nedir ?

  çok şaşırıp ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilememek, sesini çıkaramaz olmak
 7. 5

  takat kalmamak (veya kesilmek) nedir ?

  gücü azalmak, bitmek
 8. 5

  su kesmek (veya su kesilmek) nedir ?

  sulanmak
 9. 5

  soluğu kesilmek (veya tutulmak) nedir ?

  soluk almaz duruma gelmek
 10. 5

  sinir kesilmek nedir ?

  çok sinirlenmek. olmak sinirlenmek, öfkelenmek
 11. 5

  ses seda kesilmek (veya kalmamak) nedir ?

  hiçbir ses duyulmamak
 12. 5

  ses kesilmek nedir ?

  ses, artık duyulmamak
 13. 5

  sapsarı kesilmek (veya olmak) nedir ?

  çok sararmak
 14. 5

  put kesilmek nedir ?

  sessiz ve hareketsiz bir durum almak
 15. 5

  pervane kesilmek nedir ?

  saygı duyduğu bir kişiye hizmet edebilmek için devamlı etrafında olmak, didinip durmak her isteği yapmak için çevrede dört dönmek dönüp durmak
 16. 5

  pancar gibi olmak (veya pancar kesilmek) nedir ?

  kan hücum edip çok kızarmak
 17. 5

  nefesi kesilmek (daralmak veya tutulmak) nedir ?

  güç soluk alacak duruma gelmek veya soluğu büsbütün durmak bunalmak, sıkılmak hayran kalmak, etkilenmek
 18. 5

  mum kesilmek nedir ?

  sessiz, uslu, doğru düzgün durmak
 19. 5

  mosmor kesilmek nedir ?

  herhangi bir sebeple morarmak
 20. 5

  kül kesilmek nedir ?

  heyacandan rengi solmak
Üst