kavramlar

  1. tazmanyayahnisi

    Olumsuz kavramlar

    Efendim artık Türkçenin kıtlığı mı dersiniz yoksa başka dillerde nasıldır bilmem mesela Barış halini anlatan en güzel kelime Şiddetsizliktir ama onda bile şiddetin karşılığı vardır ki bu da bizim hedeflediğimiz noktayı tam olarak açıklayamaz neden önce olumsuz kosullardan söz etmeliyiz sizce?
  2. fides

    Sosyolojik Kavramlar

    SOSYOLOJİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR SOSYOLOJİ: Kelime anlamı toplumbilimidir. Latince toplum anlamına gelen Socius ile Yunanca bilgi demek olan Logos sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur.Sosyoloji sözcüğünü ilk kullanan Fransız sosyoloğu Auguste Comte (1798 - 1857)'dur.Bilim olarak Sosyoloji...
Üst