kant

 1. 5

  kant nedir ?

  şeker ve limonla içilen sıcak su
 2. phi

  Kant Felsefesi

  Okuyucu için zor olan felsefelerden biriyle karşı karşıyayız. Muazzam etkisine ve felsefi gücüne rağmen, Kant'ın özellikle üç eleştirisini --Saf Aklın Eleştirisi, Pratik Aklın Eleştirisi, Yargıgücünün Eleştirisi-- okumak, olağan, sokaktaki okuyucu için son derecede zordur. Bu bakımdan Spinoza...
 3. mavimor

  Immanuel Kant 'a ait özlü sözler

  İnsanlar ışığı görmez, ışıkla görür. Aklımda merak, şüphe ve saygı uyandıran iki şey vardır: Üzerimde yıldız gibi parlayan cennet ve içimdeki ahlak yasası. Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir. Başkalarını kendi amaçlarını gerçekleştirmek için araç olarak görme. Bilgi...
 4. mavimor

  Kant

  KANT: (1724-1804) Felsefenin bilgi kuramı, etik, estetik, metafızik, varlık bilgisi gibi ana kollarında etkisi çağımız düşünürlerine dek ulaşan görüşlerin sahibi büyük Alman filozofu. Rene Descartes 'ın usçuluğu ile Francis Bacon ' ın deneyciliğini kendi felsefesinde özümlemesiyle felsefe...
Üst