jean

 1. E

  Jean Baudrillard

  Hayatı 1927 yılında Fransa'da bir devlet memurunun çocuğu olarak doğdu. Sorbonne Üniversitesi'nde Almanca okudu, ailesinde üniversiteye gitmiş olan ilk kişiydi. Mezun olduktan sonra bir süre eğitim kurumlarında Almanca öğretmiştir. 1950-1960lardaki bu dönemde, Cezayir sorunu yaşamını ve...
 2. R

  Jean Piaget

  Jean Piaget, (1896-1980) yılları arasında ya*şamış olan İsviçreli ünlü psikolog. Genetik epistomoloji ve bilişsel gelişim alanında çığır açıcı çalışmalar yapmış olan Piaget, çocukta düşünce ve dil gelişiminin bir süreklilik içinde değil de, evrelerden ge*çerek oluştuğunu ve birey çevre...
 3. N

  İNGRES, Jean Auguste Dominique

  (1780 Montauban – 1867 Paris), Fransız ressamı. Küçük yaşta resim ve müziğe başladı. Dokuz yaşında ilk desenini çizdi, on dört yaşında ise bir orkestrada keman çalmaya başladı. Ancak sonunda resim sanatını seçti. 1796′da Paris’te Louis David’in akademisine giren İngres, David’in ölümünden sonra...
 4. D

  Gerçeğin Sınırlarında Dolanmak - Jean Baudrillard

  Yüzünü örten perde açıldığında hakikat eğer hala hakikate benziyorsa, bu durumda, çıplak hakikat diye bir şeyden söz edilemez. İllüzyondan yoksun bir gerçek hala gerçek olarak kabul görebiliyorsa, bu durumda, gerçek nesnel bir gerçekliğe sahip olamaz. Hakikat ve görünümlerden yoksun bir dünya...
 5. phi

  Jean Baudrillard Izmir Konusmasi

  Kafanızda iki imge canlandırın. Bunlardan biri: İkiz Kulelerin önünde bir yerlerdeki sıralardan birinde, dizleri üzerindeki evrak çantasına yapışmış vaziyette oturan, bronzdan bir heykel ya da şu Pompei harabelerinde bulunan kavrulmuş insan bedenlerinden birini andıran ve çökmüş...
 6. mavimor

  Jean Genet 'e ait özlü sözler

  " Eğer dünya hakkında birazcık bir şey anlamak istiyorsak hınçtan ve nefretten arınmamız gerekir."
 7. mavimor

  Jean Baudrillard 'a ait özlü sözler

  Hiçbir şey baştan çıkarmanın kendisinden daha büyük olmayı beceremeyecektir; Onu yok eden düzen bile... Fotoğraf sanatı bizim için bir 'cin kovma'dır. İlkel toplumun maskları vardı, burjuva toplumunun aynaları, bizim ise görüntülerimiz var. Fotoğrafı çekilen nesne geri kalan herşeyin yok...
 8. mavimor

  Jean François Lyotard 'e ait özlü sözler

  Postmodern kuşkusuz modernin bir parçasıdır. Postmodernizm modernizmin sonunda değil doğuşundadır ve bu durum süreklidir.
 9. mavimor

  Jean Paul Sartre 'ye ait özlü sözler

  İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir. Varolmak susamadan içmek gibi bir şeydir. En büyük günah pişmanlıktır. Aşk; iki insanın bilinçlerini birleştirme çabasıdır.Boşuna bir çaba, çünkü insan kendi bilincine mahkumdur. Varlığında,varlığın var olmasının söz...
 10. mavimor

  Jean Paul Sartre

  SARTRE, Jean Paul: Varoluşçuluğun kurucusu olan çagdas Fransız filozofu. 1905-1980 yılları arasında yaşamış olan Sartre'ın temel eserleri: L'Etre et le Neant (Varlık ve Hiçlik), La Transcendence de l'Ego (Benin Aşkınlığı), La Nausee (Bulantı), Les Chemins de la Liberte (Özgürlügün Yolları)...
 11. mavimor

  Jean Jacques Rousseau

  Jean – Jacques Rousseau: (1712-1778) Özellikle siyaset, toplumsal özgürlük, haklar, eğitim, din üstüne yazılarında geliştirdiği düşüncelerle tanınan İsviçre doğumlu Fransız filozof, denemeci, müzikbilimci ve romancı. Cenevre’de doğan Rousseau, büyük ölçüde kendini eğitmiş , genç yaştayken...
 12. mavimor

  Jean François Lyotard

  JEAN FRANÇOİS LYOTARD 1924 doğumlu çağdaş Fransız düşünürü. Postmodernizmin en önemli teorisyenlerinden biri olan Lyotard’ın temel eseri La Condition Postmoderne [Postmodern Durum]’dur . Postmodernliği endüstri sonrası toplumun içinde bulunduğumuz şu anki evresine karşı­lık gelen bir durum...
Üst