ihlâs

  1. 5

    ihlâs nedir ?

    Temiz sevgi ve yürekten bağlılık Saf ibadet