ibni

 1. Discorium

  İbn-i Heysem *

  Asıl Adı: Ab***363; 'Al***299; al-Hasan ibn al-Hasan ibn al-Haytham Doğumu: 965- Irak Basra Vefatı: 1038-1040(?) - Mısır Kahire Öğrenimine Basra'da başladı. Zamanının yüksek din ve fen ilimlerini de burada öğrendi. Tahsilinin bir kısmını tamamladıktan sonra, Bağdat'a giderek özellikle...
 2. Discorium

  İbn-i Sina *

  İbn-i Sina'nın tam adı Ebu Ali el-Hüseyin ibni Abdullah ibn-i Sina el-Belhi'dir. Samanoğulları sarayı maliye kâtiplerinden ve saygın bir bilim adamı Abdullah Bin Sina'nın oğlu olan İbn-i Sina, Batı'da "Avicenna" adıyla tanınır. 980 yılında günümüz Özbekistanında yer alan Buhara yakınlarındaki...
 3. telrunya

  İbn-i Sina

  İbn-i Sina (Ebu Ali el-Hüseyin bin Abdullah İbn-i Sina) (980-1037) filozof, hekim ve bilim adamıdır. Batıda Avicenna olarak bilinir. Tıptan kimyaya, felsefeden psikolojiye birçok konuda çalışmaları vardır. Tıp alanında; İbn-i Sina’nın Şifâ adındaki 18 ciltlik ansiklopedisi, ismine rağmen...
 4. mavimor

  İbn-i Sina'ya ait özlü sözler

  Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. İlim ve sanat ittifak görmediği ülkeyi terk eder. Dünya bir eğlence ve oyun yeri değildir. Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin, onun hakkında söylediklerinden etkilenmez. İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve...
 5. E

  İbn-i Bacce

  İBN-İ BACCE (Avempace) Aristotelesçiliği ve Yeni Platonculuğu Endülüs'e taşıyan İbn Bâcce (1095-1138), idarî görevlerinin yanısıra hekimlik de yapmış ve botanik, astronomi ve müzik ile ilgilenmiştir. Aristotelesçidir; Batlamyus'un eksantrik ve episikl düzeneklerini eleştirmiş ve Aristoteles...
 6. E

  İbn-i Tufeyl

  İBN-İ TUFEYL Endülüs'te yapmış olduğu girişimlerle Aristotelesçiliğin yeniden canlandırılmasında önemli bir rol oynamış olan İbn Tufeyl ( ?-1186) 12. yüzyılın önde gelen düşünürlerinden ve devlet adamlarından biridir. Hayy ibn Yakzân adlı felsefî romanında, ıssız bir adada büyümüş olan Hayy...
 7. E

  Muhyiddin İbn-i Arabi

  Muhyiddin İbn-i Arabi MUHYİDDİN İBN-İ ARABİ Muhyiddin İbn-i Arabi, Muvahhidun döneminde 27 Ramazan 560’da Mürsiye (Murcia), İspanya’da doğdu.İbn Arabî gerek yaşadığı dönem içerisinde gerekse vefatından sonra sürekli tartışılmış ve hatta neredeyse zahir-batın ilimlerinin ayrışma noktasındaki...
 8. mavimor

  İbn-i Sina

  İbn-i SİNÂ: (980 - 1037) Ailesi Belh'ten gelerek Buhara'ya yerleşmişti. İbn Sinâ, babası Abdullah, maliyeye ait bir görevle Afşan'dayken orada doğdu. Olağanüstü bir zekâ sahibi olduğu için daha 10 yaşındayken Kur‘an-ı Kerim'i ezberledi. 18 yaşında çağının bütün ilimlerini öğrendi. 57...
Üst