hipokrat

  1. telrunya

    Hipokrat ve Hipokrat Yemini

    HİPOKRAT KİMDİR? Hipokrat, ( Yunanca Ἱπποκράτης,) tıbbın babası olarak bilinir. M.Ö. 460 yılında Kos Adasında doğmuştur. Hekim Heraklides'in oğludur. İlk derslerini babasından almıştır. Yaşadığı dönemdeki hastalıkların doğaüstü güçlerden ve tanrıların gazabından kaynaklandığı fikrine karşı...
  2. mavimor

    Hipokrat

    HIPOKRAT Hipokrat, M.Ö. 460 yılında Kos Adası'nda dünyaya gelmiştir. Babası da hekim olan Hipokrat, tababet ile ilk derslerini babasından almıştır. Hayatının büyük bir kısmı gezmekle geçen Hipokrat, gerçek tababetin kurucusu sayılır. Tedavi san'atını birtakım eski inanışlardan arındıran...
Üst