hipnoz

  1. 5

    hipnoz nedir ?

    Uyku, ipnos
  2. fides

    Hipnoz

    HİPNOZUN SÖZLÜK ve MİTOLOJİK ANLAMLARI Hypnos'e kelimesini ilk defa İngiliz doktor Braid kullanmıştır. Kendisine bu konuda yunan mitolojisi kaynaklık etmiştir.Yunan mitolojisinde Hypnos kelimesi şu şekilde geçmektedir. " Yunan mitolojisinin uyku tanrısı 'HYPNOSE' Gece'nin Oğlu ve Ölüm 'ün...
Üst