hayek

  1. mavimor

    Friedrich August von Hayek 'e ait özlü sözler

    Bütün kamu maliyesi uygulaması, vergi yükümlüsünü kandırma, onu farkına vardığından daha fazlasını ödemeye teşvik etme ve başka birisine ödetileceğine inandırarak harcamaya razı etme gayretiyle geliştirilmiştir. Çoğunluklara olduğu kadar azınlıklara da hizmet etmesi piyasanın büyük meziyetidir...
  2. mavimor

    Friedrich August Von Hayek

    FRİEDRİCH AUGUST VON HAYEK 1899-1992 yılları arasında yaşamış Avusturya doğumlu İngiliz iktisatçısı ve filozofu. Temelde ya da öncelikle, bir iktisatçı olarak tanınan Hayek’in temel eserleri Road ta Serfdam [Köleliğe Giden Yol], The Pure Theory of Capital [Saf Sermaye Teorisi], The...
Üst