gecmek

 1. O

  Erdem: Harekete geçmek!

  ..........
 2. 5

  zikri geçmek nedir ?

  anılmak, adı geçmek
 3. 5

  zamanı geçmek nedir ?

  o şey artık gerekli ve yerinde olmaktan çıkmak mevsimi geçmek
 4. 5

  yürüyüşe geçmek nedir ?

  bir yerden başka bir yere gitmek için yürümeye başlamak bir yeri almak için o yöne doğru ilerlemek
 5. 5

  yüreğinden geçmek nedir ?

  düşünmek
 6. 5

  yerlere geçmek nedir ?

  çok utanıp sıkılmak veya kahrolmak
 7. 5

  yerine geçmek nedir ?

  görevden ayrılan birinin yerini almak bulunmayan bir nesnennin veya kavramın yerine kullanılabilmek
 8. 5

  yerin dibine geçmek (batmak veya girmek) nedir ?

  çok utanıp sıkılmak görünmez olmak, kaybolmak
 9. 5

  yere geçmek nedir ?

  çok utanmak
 10. 5

  yer yarılıp içine girmek (veya yerin dibine girmek veya geçmek) nedir ?

  yitirilip bir türlü bulamamak çok utanmak
 11. 5

  yedi kat yerin dibine geçmek nedir ?

  çok güçlü olarak yere çakmak fazlasıyla utandırmak, mahcup etmek
 12. 5

  yalayıp geçmek nedir ?

  (rüzgâr, dalga vb. için) sıyırarak, dokunarak hızla geçmek
 13. 5

  üstünden (şu kadar zaman) geçmek nedir ?

  aradan herhangi bir zaman geçmek
 14. 5

  üstünden geçmek nedir ?

  ırzına geçmek
 15. 5

  utancından yere geçmek nedir ?

  çok utanmak
 16. 5

  tünel geçmek nedir ?

  aklını yaptığı işe vermemek
 17. 5

  transit geçmek nedir ?

  bir yerden, dinlenmeden, beklemeden, durmadan geçmek (mal için) gümrüksüz geçmek sürücü, trafik kurallarına uymamak
 18. 5

  teşebbüse geçmek nedir ?

  bir işi yapmak için davranmak, girişmek
 19. 5

  temasa geçmek nedir ?

  arada bir bağlantı kurmak, görüşme yapmak