futurizm

  1. Avdanius

    Fütürizm Üzerine

    Gelecekçilik deyince aklınıza ne geliyor? Şuan ki zaman bitti de gelecekle mi uğraşacağız diyenlerden misiniz? Eğer böyle diyorsanız şuan ki zamanın geçmişteki fütüristleri sayesinde şekillendiğini söylediğim zaman ne dersiniz? Geçmiş zamanlarda geleceği yazan kitap yazarları aslında bize en...
  2. 5

    fütürizm nedir ?

    italyan şairi Marinetti'nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik