fatalizm

  1. 5

    fatalizm nedir ?

    Yazgıcılık, kadercilik, cebriye
  2. mavimor

    Fatalizm

    Fatalizm: Felsefede, bütün olan bitenleri, kaderin önceden tesbit ettiğine, bunların değişmeyeceğine inanan bir görüştür. Fatalizme göre, insanlar olaylara hükmedemezler. Başlarına gelcek olanları önceden öğrenmiş olsalar bile, bunu değiştirmek ellerinde değildir. Determinizmin (gerekirciliğin)...