farabi

 1. Discorium

  Fârâbî *

  Türk asıllı İslam felsefecisidir. Asıl adı Ebu Nasr Muhammed bin Tahran bin Uzlug olan ve Batı kaynaklarında "Alpharabius" adıyla anılan Farabi, Türkistan'ın Farab (Otrar) kentinde doğduğu için Farabi (Farablı) diye anılır. İlk öğrenimini Farab'da, medrese öğrenimini Rey ve Bağdat'ta gördükten...
 2. I

  Farabi de bilgi ve mantık anlayışı

  Tasavvurlar, zihinde oluşan en yalın kavramları içerir. Bu kavramlar, olumlama veya yalanlamaya elverişli olmayan, zihinde doğuştan bulunan veya duyularla kazanılan zorunluluk, varlık, imkan gibi tikel formlardır. İnsan zihninin en kesin ve en yalın fıkirleri olan bu formların veya tasavvurların...
 3. mavimor

  Farabi 'ye ait özlü sözler

  Bir eylemin ahlaklı olduğunu bilip de ona uygun davranmayan kişi, o eylemin ahlaklı olduğunu bilmeden ahlaklı davranan kişiden daha üstündür. Yalancı bilge, kalp akçe gibidir. Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse yalnış da bilinir ama önce yalnış bilinirse doğruya ulaşılamaz.
 4. mavimor

  Farabi

  Farabî, doğu âleminin ve Türklüğün ilk büyük fikir adamı sayılır. “Evrenin tümünü kavramak isteyen bir kişi, önce insana bakmalıdır. Çünkü bütünüyle varlık kavramı ruhta belirmiştir. Allah, varlıkların en büyüğü ve en son kademesidir. Bütün insanlık onun özünde birleşmektedir. Varlığı başka...
 5. mavimor

  Farabi

  FARABİ: 870-950 yılları arasında yaşamış olan İslam düşünürü. Sistemi Aristoteles mantığına dayanan akılcı bir metafizikten oluşan, Aristoteles'in sistemini Plotinos'un görüşleri yardımıyla, İslam inancı ile uzlaştırmaya çalisan Farabi, Tanrı'nın varoluşunu kanıtlarken, Aristoteles'in...
Üst