estetik

 1. Phi

  Estetik

  Estetik eski Yunancadaki aisthesis (duyum, duygu) sözcüğünden gelmektedir. Sözcüğü ilk kez Alman filo*zof A. G. Baumgarten (Bomgarten, 1714-1762) "Aesthetica" adlı, yapıtında kullanmıştır. Estetik olgunun, insanın duyusallığına dayandığını gördüğü için de bu bilgi dalına estetik adını vermiştir...
 2. 5

  yad estetik nedir ?

  Estetiğe aykırı
 3. 5

  estetik nedir ?

  Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu, bediiyat Güzellik duygusu ile ilgili olan veya güzellik duygusuna uygun olan Güzelliği ve güzelliğin insan belleğindeki ve duygularındaki etkilerini konu olarak ele alan felsefe kolu...
 4. N

  Sanatsal estetik ile estetiğin siyasallaştırılması üzerine (1)

  Sanatsal estetik ile estetiğin siyasallaştırılması üzerine (1) Sanat alanında son 25 yıldır rüzgarı estirilen “post” önekli tüm eski-'yeni' ekollerin ortak özelliklerinden biri de, alımlayıcısına sunulan hemen tüm ürünlerin yaratıcısı tarafından estetik yanına verilen önemin ağırlığına...
 5. R

  Estetik anlayış geliştirilebilir mi?

  Estetik anlayış kişiden kişiye değişiyor yani öznel anlam yükleme olarak kabul edildiğinde estetik anlayışın geliştirilmesi söz konusu olmaktan çıkıyor. Örnek üniversite hocası güzel sanatlar fakültesinde çok değerli bir çalışmayı yorumluyor ve öğrencilerinin estetik anlayışlarını geliştirmeyi...