epikuros

  1. mavimor

    Epikuros 'a ait özlü sözler

    Felsefe mutlu bir yaşam sağlamak için, tutarlı eylemsel bir sistemdir. Evrende her şey insan için haz objesidir. Ancak erdemle gelen bilgi arttıkça haz da artar. Bu nedenle yönelim hazza değil bilgiye olmalıdır. Zevk mutlu bir yaşamın başlangıcı ve amacıdır. Var olduğumuz sürece ölüm ortada...
  2. mavimor

    Epikuros

    EPİKÜROS: (M.Ö. 341 - M.Ö. 270) M.Ö. 341-270 yılları arasında yaşamış ve felsefesi, Hellenistik dönemin diğer öğretileri gibi, daha çok ahlak ağırlıklı bir sistem kurmuş olan Yunanlı düşünür. Epiküros, varlık görüşünde Milattan önce beşinci yüzyılda Demokritos ve Leukkipos tarafından...
Üst