elestirel

 1. phi

  Elestirel Rasyonalizm

  Eleştirel rasyonalizm Karl Popper tarafından geliştirilmiş bir epistemolojik felsefedir. Tümdengelimli bir psikoloji anlayışını savunan Würzburg Okulu'nun bu fikirlerini tamamlayacak tümdengelimli bir bilim felsefesi arayışları sonucu ortaya çıkmıştır. Popper, Açık Toplum ve Düşmanları ile...
 2. 5

  eleştirel nedir ?

  Eleştiri niteliği taşıyan, tenkidî
 3. E

  Eleştirel Sosyoloji Nedir?

  ELEŞTİREL SOSYOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI Eleştirel kuram, Marksçı teorinin durumundan, özellikle bu kuramın ekonomik determinizme eğiliminden rahatsız olan bir grup Alman yeni Marksistlerin ürünüdür. Frankfurt Okulu ismini, Almanya'da 1923'te kurulmuş olan Frankfurt Toplumsal Araştırmalar...
 4. fides

  Eleştirel Sosyoloji

  ELEŞTİREL SOSYOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI Eleştirel kuram ,Marksçı teorinin durumundan,özellikle bu kuramın ekonomik determinizme eğiliminden rahatsız olan bir grup Alman yeni Marksistlerin ürünüdür. Frankfurt Okulu ismini,Almanya’da 1923’te kurulmuş olan Frankfurt Toplumsal Araştırmalar...
 5. mavimor

  Eleştirel Felsefe

  Dawid West Immanuel Kant’ın Eleştirel Felsefesi Aydınlanma felsefesinin, elbette birçok varyantı vardır. Bununla birlikte, fılozof Immanuel Kant (1724-1804), bu fikirlerin gelişiminde esaslı bir yer işgal eder. Ona, eserlerinin farklı yönlerine dikkat çekilmek ve bunların içinden de farklılık...
Üst