ekoller

  1. E

    İslam Dünyasındaki felsefi ekoller

    İSLAM DÜNYASINDAKİ FELSEFİ EKOLLER 1) TABİYYUN (NATURALİSTLER) Deney ve tümevarım metodunu ilk kullanan ve bilginin duyumlardan ibaret olduğunu savunmuşlardır. İslam dünyasındaki ilk felsefi akımdır. Maddi dünyanın dışında ruh ve Allah’ı kabul ediyor, Allah’ın hikmetinin, onun yarattığı...
  2. fides

    Psikolojide ekoller ve yaklaşımlar

    Psikolojide ekoller ve yaklaşımlar 1879'da Alman psikolog Wilheim Wundt tarafından Leipzig'de kurulan psikoloji laboratuvarı ile psikoloji, deneysel bilim dalı olma ünvanını kazanmıstır. İlk psikoloji deneyleri burada yapılmıştır. Psişik olaylar fizik olayları gibi incelenmeye çalışılmıştır...
Üst