doğaya dönüş

  1. Nejdet Evren

    Doğaya Dönüş

    DOĞAYA DÖNÜŞ j.Richard Gott evrenin sırlarını çözmeye çalışırken der ki, “ Einstein’in -tanrının evreni nasıl yarattığını anlamak istiyorum- cümlesi, onun kişiliği ile ilgili tartışmalara konu olmuştur. Bugün bilim, tanrının evreni nasıl yarattığı çabasını sürdürmekte, evreni anlamanın gerçek...