dilimize

  1. mavimor

    Dilimize geçen yabancı sözcükler

    Almanca Kökenli Sözcükler A akut B balata, beher, beherglas, bitter D dekan, difenbahya, dikta, diril, dizel, doçent, dübel E element, ester F fakfon, faşing, feldmareşal, feldspat, fenik, fertik, filinta, fondip G gastrula, gen, general, genetik, Germanistik, gerundium, gestalt, gestapo, gnays...
Üst