dert

 1. 5

  yüreğine dert olmak nedir ?

 2. 5

  içine dert olmak nedir ?

 3. 5

  ellerin dert görmesin nedir ?

 4. 5

  dert sahibi nedir ?

 5. 5

  dert ortağı nedir ?

 6. 5

  dert küpü nedir ?

 7. 5

  dert yanmak nedir ?

 8. 5

  dert olmak (veya kesilmek) nedir ?

 9. 5

  dert eğirmek nedir ?

 10. 5

  dert edinmek (veya etmek) nedir ?

 11. 5

  dert dökmek nedir ?

 12. 5

  dert değil nedir ?

 13. 5

  dert anlatmak nedir ?

 14. 5

  dert nedir ?

 15. 5

  başına dert etmek (veya açmak) nedir ?

 16. 5

  ağacı kurt, insanı dert yer nedir ?

 17. mavimor

  Dert

Üst