demokritos

  1. mavimor

    Demokritos 'e ait özlü sözler

    Bir şeyin nedenini öğrenmeyi kral olmaya yeğlerim. Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur. Hakikat uçurumun dibindedir. Biz hiçbir şey bilemeyiz. Doğru ancak gerçeğin derinliğinde bulunabilir. Duyularımız bize asla gerçeği gösteremez, ancak edindikleri algıyı yansıtırlar...
  2. mavimor

    Demokritos

    DEMOKRITOS: Demokritos’un doğduğu yer İonia’da Teos ( Urla’nın güneyinde) olmalı. Kendisine “Abderalı filozof” deniyorsa da, belki de sonradan buraya gelip yerleşmiştir.Uzun yolculuklara çıkmış, bütün Yunanistan’dan başka, Mısır’ı, Anadolu’yu, İran’ı dolaşmış. Yurdunda siyaset işlerine hiç...
Üst