cikarmak

 1. 5

  zorluk çıkarmak nedir ?

  bir şeyin yapılmasını engellemek için çeşitli sorunlar yaratmak
 2. 5

  zıvanadan çıkarmak nedir ?

  sinirlendirmek, öfkelendirmek
 3. 5

  zırıltı çıkarmak nedir ?

  anlaşmazlık sebebiyle kavga etmek
 4. 5

  zevkini çıkarmak nedir ?

  ondan olabildiği kadar zevk sağlamak
 5. 5

  yüzünü kara çıkarmak nedir ?

  (birini) utandırmak
 6. 5

  yorgunluk çıkarmak (veya yorgunluğunu çıkarmak) nedir ?

  dinlenmek yaptığı işten, yorgunluğu unutturan, sevindirici bir sonuç almak
 7. 5

  yemek çıkarmak nedir ?

  ağırlamak için yemek sunmak
 8. 5

  yasa çıkarmak (yapmak veya koymak) nedir ?

  bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
 9. 5

  yanlışını çıkarmak nedir ?

  yanlışını bulup göstermek
 10. 5

  yalancı çıkarmak nedir ?

  birinin yalan söylediğini ileri sürmek veya yalan söylemiş olmasına sebep olmak
 11. 5

  ulak çıkarmak nedir ?

  haberci göndermek, posta çıkarmak
 12. 5

  tulum çıkarmak nedir ?

  hayvanın derisini yarmadan çıkarmak (çoğunluk sistemine dayalı seçimlerde bir partinin listesindeki bütün adaylar) seçimi kazanmak
 13. 5

  temize çıkarmak (veya çıkartmak) nedir ?

  bir suçlamadan kurtarmak, aklandırmak
 14. 5

  tekeden süt çıkarmak nedir ?

  olamayacak şeyleri olur duruma getirmek
 15. 5

  tedavüle çıkarmak nedir ?

  parayı piyasaya çıkarmak
 16. 5

  tatsızlık çıkarmak nedir ?

  hoşa gitmeyen, can sıkıcı, gergin bir duruma sebep olmak
 17. 5

  tadını çıkarmak nedir ?

  bir şeyin güzelliğinden veya sağladığı imkânlardan yeterince yararlanmak
 18. 5

  şapka çıkarmak nedir ?

  (bir söz veya durum karşısında) söylenecek söz kalmamak ve takdir etmek
 19. 5

  suret almak (veya çıkarmak) nedir ?

  (bir belgenin) kopyasını çıkarmak