bildirgesi

  1. C

    Belem Ekososyalist Bildirgesi

    BELEM EKOSOSYALİST BİLDİRGESİ İnsanlığın seçimi Bugün insanlık kati bir seçimle karşı karşıya: Ya ekososyalizm ya barbarlık. Artık kapitalizmin, insanlığı ve doğayı bir parazit gibi sömüren bu sistemin barbarlığı konusunda daha fazla kanıta gerek yok. Kapitalizmi hareket halinde tutan tek...
  2. C

    Yerel Yönetimler Evrensel Bildirgesi

    Bu Bildirge Uluslar arası Yerel Yönetimler Birliği (IULA)’nın 23-26 Eylül 1985 tarihinde Rio de Janeiro’da düzenlenen 27. Dünya Yerel Yönetimler Kongresi’nde kabul edilmiştir. Yerel yönetimin, ulusal yapının ayrılmaz bir parçası olarak, yurttaşlara en yakın yönetim kademesi olduğunu ve bu...