bergson

  1. mavimor

    Bergson 'a ait özlü sözler

    "İnsan zamanın içinde değil, zaman insanın içinde yaşar."
  2. mavimor

    Henry Bergson

    Bergson, HENRY: (1859-1941) Fransız filozof. Sezgiciliğin kurucusudur. İnsan yaşamının başlangıçta yönlendirici bir atılımla sürekli gelişme süreci içinde olduğu görüşünü savunmuştur. Paris'te doğdu, gene orada Öldü. Yahudi kökenli Polonyalı bir baba ile İrlandalı bir annenin oğludur. Dokuz...
Üst