baligi

 1. 5

  yunus balığı nedir ?

  Balinalardan, ılık ve sıcak denizlerde sürüler durumunda yaşayan, boyları 3 m ye kadar erişebilen, memeli deniz hayvanı (Delphinus)
 2. 5

  yılan balığı nedir ?

  Yılan balığıgillerden, yılana benzeyen, kaygan derili, ince uzun ve eti beğenilen bir balık (Anguilla)
 3. 5

  yelken balığı nedir ?

  Pasifik okyanuslarının sıcak bölgelerinde yaşayan birinci sırt yüzgeci yelkeni andıran bir balık
 4. 5

  yayın balığı nedir ?

  Yayın balığıgillerden, başı büyük, ağzı geniş, derisi pulsuz, vücudu uzun, lezzetli, iri bir tatlı su balığı (Silurus glanis)
 5. 5

  yaygı balığı nedir ?

  Serin ve ılık sularda yaşayan beyaz etli bir tür balık
 6. 5

  üzgün balığı nedir ?

  Kaya balığıgillerden, kemikli, küçük bir balık (Collionymus iyra)
 7. 5

  uyuşturan balığı nedir ?

  bk. torpil balığı
 8. 5

  tütün balığı nedir ?

  Tütsü ile kurutulmuş balık; daha çok ringanın kurutulmuşu
 9. 5

  turşu balığı nedir ?

  Turşusu kurulan balık türü
 10. 5

  turna balığı nedir ?

  Tatlı sularda yaşayan yırtıcı bir balık (Esox lucius)
 11. 5

  torpil balığı nedir ?

  Tırpanayı andıran ve başındaki bir organdan elektrik çıkararak başka balıkları öldüren, yavru doğurucu bir balık, uyuşturan balığı (Raia torpedo)
 12. 5

  ton balığı nedir ?

  Orkinos
 13. 5

  testere balığı nedir ?

  Testere balığıgillerden, Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'de yaşayan, burnu uzun ve iki yanı testere gibi dişli olan, köpek balığına benzer iri bir balık, marangoz balığı (Pristis pristis)
 14. 5

  tavuk balığı nedir ?

  Mezgit
 15. 5

  taş balığı nedir ?

  işkine balığına verilen bir ad
 16. 5

  şerit balığı nedir ?

  Kurdele balığı
 17. 5

  sırtar balığı nedir ?

  Göl izmariti
 18. 5

  sandık balığı nedir ?

  Sandık balığıgillerden, tropikal denizlerde yaşayan, vücudu çok kenarlı sert kemik plâkalardan oluşan zırh ile kaplı, boyu yarım metre kadar olabilen bir balık (Lactophrys triqueter)
 19. 5

  saban balığı nedir ?

  Dev köpek balığıgillerden, boyu 5 m kadar olabilen, kuyruğu sabana benzer bir köpek balığı, deniztilkisi (Alopias vulpes)
 20. 5

  pisi balığı nedir ?

  Kemikli balıklardan, uzunluğu 40 cm kadar olan, sırtı pürtüklü, esmer renkli, yassı bir tür balık (Limanda limanda)