baglamak

 1. 5

  yüreği yağ bağlamak nedir ?

  istenilen bir şeyin olmasından ferahlık duymak
 2. 5

  yosun bağlamak (veya tutmak) nedir ?

  üzerini yosun kaplamak
 3. 5

  yatağa bağlamak nedir ?

  yataktan kalkamayacak kadar hasta etmek
 4. 5

  yağ bağlamak nedir ?

  üzerine biriken yağ katılaşmak semirmek
 5. 5

  vesikaya bağlamak nedir ?

  mevcudu yeteri kadar bulunmayan, ancak çok talep edilen bir şeyi belge karşılığı vermek
 6. 5

  vergiye bağlamak nedir ?

  bir kimse veya şeyden vergi almak bir yerden, bir kimseden yasal olmayan yollardan para almak, haraç almak
 7. 5

  ümit bağlamak nedir ?

  olmasını, olacağını ummak
 8. 5

  üçkâğıda bağlamak (veya getirmek) nedir ?

  karşısındakini şaşırtarak aldatmak
 9. 5

  tatlıya bağlamak nedir ?

  kavgalı bir işi gönül hoşluğuyla bitirmek
 10. 5

  tane bağlamak nedir ?

  (meyve veya herhangi bir bitki için) tohumları tane durumuna gelmek
 11. 5

  taksite bağlamak nedir ?

  bir şeyi belli aralıklarla, belli miktarlarda ödeme şartları ile almak veya satmak
 12. 5

  sözü bağlamak nedir ?

  konuşmayı bir sonuca vardırmak
 13. 5

  sayfa bağlamak nedir ?

  basım evinde dizilen yazıları sayfa durumuna getirmek
 14. 5

  sağlam kazığa (veya sağlama) bağlamak nedir ?

  işin sonuçlanmasına engel olacak şeyleri ortadan kaldırmak, işin aksamadan yürümesini sağlayacak önlemleri almak
 15. 5

  saf bağlamak nedir ?

  sıralanmak, sıraya girmek
 16. 5

  pamuk ipliğiyle bağlamak nedir ?

  etkisi az sürecek bir çare ile geçiştirmek
 17. 5

  örümcek bağlamak nedir ?

  üzerinde örümcek ağı olmak bir şey uzun süre kullanılmadan kendi hâline bırakılmış olmak
 18. 5

  oyun bağlamak nedir ?

  güreşte rakibe bir oyun uygulayıp onu sonuçlandırmadan beklemek
 19. 5

  otomatiğe almak (veya bağlamak) nedir ?

  kendi kendine yeniden düzene sokmak
 20. 5

  oluruna bırakmak (veya bağlamak) nedir ?

  sonucu önemsemeyerek, bir işin yapılabildiği, olabildiği kadarıyla yetinmek