bacon

 1. mavimor

  Francis Bacon 'a ait özlü sözler

  Akıllı adam, bulduğundan daha fazla fırsat yaratan adamdır. Bilgi güçtür. Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir. Bilginin kendisinde...
 2. mavimor

  Bacon 'a ait özlü sözler

  "İnsan ruhunun sağlıklı kalabilmesi için en gerekli şey bir dostun candan uyarmalarıdır." Az Felsefe İnsanı TanrıTanımazlığa,Derdinlemesine Felsefe De Tanrıya Ya Götürür.
 3. mavimor

  Francis Bacon

  Francis Bacon: (1561-1626) Kimi felsefe tarihçilerinin "modern felsefe"yi çoğunluk yapıldığı üzere Descartes ’la değil de kendisiyle başlattıkları, bilimsel deneycilik düşüncesinin . öncülüğünü yapmış İngiliz fılozof ve denemeci. Locke' tan Hume'a, John Stuart Mill'den Bertrand Russell 'a...
Üst