atmak

 1. 5

  zifos atmak nedir ?

  sataşmak kara sürmek, iftira atmak
 2. 5

  zar atmak nedir ?

  zarı hızla yuvarlamak kader ile oynamak, geleceği için plân uygulamak
 3. 5

  yüksekten atmak nedir ?

  yapamayacak şeyleri yapabilirmiş gibi söylemek
 4. 5

  yumruk atmak (veya indirmek) nedir ?

  yumrukla vurmak
 5. 5

  yazı tura atmak nedir ?

  (bir oyunda) ilk başlayacak olanı tespit etmek amacıyla veya girişilen bir iddiada kazananı belirlemek için metal parayı havaya döndürerek atmak ve yere düştüğünde hangi yüzün üste geldiğine bakarak karar vermek
 6. 5

  yavru atmak nedir ?

  gebe hayvan yavrusunu düşürmek
 7. 5

  yardan atmak nedir ?

  kazaya uğratmak
 8. 5

  yalan atmak (veya kıvırmak) nedir ?

  yalan söylemek
 9. 5

  yakadan atmak nedir ?

  savıp kurtulmak
 10. 5

  yabana atmak nedir ?

  önem vermemek, önemsiz görmek
 11. 5

  volta atmak nedir ?

  bir aşağı bir yukarı dolaşmak
 12. 5

  üzerine atmak nedir ?

  bir suçu birine yüklemek
 13. 5

  üstüne atmak nedir ?

  (bir suçu) birine yüklemek
 14. 5

  üstünden atmak nedir ?

  bir şeyi ödev olarak kabul etmemek
 15. 5

  üç buçuk atmak nedir ?

  çok korkmak
 16. 5

  uçara atmak nedir ?

  uçmakta olan kuşa tüfek atmak
 17. 5

  tüy atmak nedir ?

  (hayvan) tüyünü değiştirmek
 18. 5

  tüfek atmak nedir ?

  tüfekle ateş etmek
 19. 5

  tur atmak nedir ?

  dolaşmak, dolaşıp gelmek, dönmek
 20. 5

  tundan tuna atmak nedir ?

  bir kişiyi uzaklara sürüp dolaştırmak