anselmus

  1. mavimor

    Anselmus 'a ait özlü sözler

    Felsefe inanılanı anlamaya çalışmaktır.
  2. mavimor

    Anselmus

    ANSELMUS 1033-1109 yılları arasında yaşamıştır. İtalyalıdır ama 1093’den sonra İngiltere’de Canterbury başpiskoposluğu yapmış ve orada ölmüştür. Augustinus’un “anlamak için inanıyorum” önermesini almış, inancı akıl ile temellendirmeye çalışmıştır. Anselmus’un bu çabası, skolaztizmin, akıl ile...
Üst