adli

 1. 5

  eş adlı nedir ?

  bk. eş sesli
 2. 5

  adlî zabıta nedir ?

  Bir suç sonrası sanığı ve suç delillerini adlî yetkililere sunan kolluk kuvveti
 3. 5

  adlî yıl nedir ?

  Mahkemelerin bir yıl içindeki çalışma süresi
 4. 5

  adlî tıp nedir ?

  Tıbbın adalete yardım eden kolu; adaletin bu işle uğraşan kuruluşu
 5. 5

  adlî tatil nedir ?

  Her yıl 20 Temmuz ile 5 Eylül tarihleri arasında, kanunda yazılı durumların dışında, hiçbir adlî işlemin yapılmadığı süre
 6. 5

  adlî tabip nedir ?

  Adlî tıpta görevli doktor
 7. 5

  adlî sicil nedir ?

  Bir kimsenin mahkûmiyetinin olup olmadığının anlaşılması için konulmuş olan kayıt yöntemi
 8. 5

  adlî merci nedir ?

  Adaletle ilgili sorunların çözümü için başvurulan resmî daireler
 9. 5

  adlî makam nedir ?

  Adalet işlerinin görüldüğü ve sonuca bağlandığı kamuya ait yönetim yeri
 10. 5

  adlî nedir ?

  Adaletle ilgili
 11. 5

  adlı sanlı nedir ?

  Ünlü
 12. 5

  adlı adıyla nedir ?

  herkesin bilip tanıdığı biçimde
 13. 5

  adlı nedir ?

  Adı olan Ünlü
 14. fides

  Hyakinthos Adlı Gencin Sümbül Oluşu

  Kral Amyklos'un Hyakinthos adında çok yakışıklı bir oğlu vardı, Apollon da onun bu güzelliğine hayran olmuştu, kısa sürede genç delikanlı ile Tanrı Apollon çok yakın dost olmuşlardı. Boş zamanlarında Eurotas'ın çiçekli kıyılarında çimenler üzerinde disk atarak birlikte vakit geçirirlerdi. Bir...
Üst