Arama sonuçlarınız

 1. R

  Dilde Yeni Yaklaşımlar

  Dil Eğitiminde Yaklaşımlar *Reid Wilson’ın “Stephen Krashen'in ‘İkinci Dil Ediniminde İlke ve Uygulamalar’ına bir Özet” isimli makalesinden alınmıştır. Bugün popüler dil öğretim metodları arasında grammar-translation, audio-lingualism, cognitive-code, the direct method, the natural...
 2. R

  Anlam bilimi (semantik) araştırmaları kaynakları

  Internet Ortaminda Semantik (Anlam Bilimi) Arastirmalari Kaynaklari
 3. R

  Anlam bilimi

  1. Anlamın Tanımı Anlam, dilbilim bağlamında söylemlerin ve yazılı metinlerin zihindeki çağrışımları olarak tanımlanabilir. Ancak bu tanım çoğunlukla eksiktir. Çünkü birçok kaynakta değişik tanımlamalar mevcuttur. Anlam bir bakıma niyet, değer, bilgi vb. pekçok kavramı karşılayan bir terim...
 4. R

  Söz dizimi

  Doğal dillerdeki cümle kurma ilke ve kurallarını inceleyen bilim dalıdır. Bu konuda Noam Chomsky’nin öncü çalışmaları vardır. Üretici Dil Bilgisi adıyla anılan yaklaşımında cümle, diğer dil bilgisi yapılarından farklılık gösterir. Çünkü ona göre, dilin asıl yapı taşı cümledir.
 5. R

  Biçim bilgisi

  Anlamlı en küçük biçim birimi (morfem) olarak tanımlanan kök ve eklerin, bunların eklemlenme biçimlerinin, eklerin işlevlerinin ve yüklendikleri anlamların, kelime türlerinin incelendiği bilgi dalıdır.
 6. R

  Zümrüdü anka kuşu

  Simurg veya bir diğer ismiyle Zümrüdü Anka efsanevi bir kuştur. Pers mitolojisi kaynaklı olsa da zamanla diğer Doğu mitoloji ve efsanelerinde de yer edinmiştir. Sênmurw (Pehlevi) ve Sîna-Mrû (Pâzand) diğer isimlerindendir. Ayrıca zaman zaman sadece Anka kuşu olarak da anıldığı olmuştur...
 7. R

  Yaratılış Destanı

  Yaratılış destanı, Türklerin Altay-Yakut zamanında çıkan bir destandır. Ayrıca ilk Türk destanlarından olma özelliğine de sahiptir. Asya kıtasının çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk boyları ve Altay Türkleri arasında söylenmektedir. Türk destanları arasında en eskisidir. Radloff tarafından...
 8. R

  Göç Destanı

  Göç Destanı, bir Uygur destanıdır. Uygur Türklerinin ulusal birliğini koruyan tılsım bozulunca, yurtlarını bırakarak güney batıya doğru nasıl göç ettiklerini anlatır. Uygurların vatanında “Hulin” isimli bir dağ vardı. Hulin dağından Tuğla ve Selenge isimli iki ırmak akardı. Bir gece oradaki bir...
 9. R

  Manas Destanı

  Dünya'nın en uzun destanı olan Manas destanında, daha küçük yaştan kahraman olacağı bilinen Kırgız Manas'ın hikâyesi anlatılmaktadır. Manas'ın dostları tarafından ihanete uğratılıp öldürüldüğü söylenir. Mezarı başında ağlayan hayvanlar Manas'a ağıt yakarlar ve Göktanrı acıyarak Manas'ı...
 10. R

  Oğuz Destanı

  Bu destan Türklerin atası olarak bilinen Oğuz Kağan'ın hayatını anlatır. Doğumundan ölümüne, ve devleti oğullarına pay edişine kadar geçen destanda, Oğuz'un eşleriyle tanışması, oğullarının doğumu ve savaşlar da bulunmaktadır. Kaynak: Wikipedi
 11. R

  Ergenekon destanı

  Türkler büyük bir yenilgiye uğradıktan sonra çadırlarını toplayıp göç ederler. Tengri'nin gönderdiği kutsal bir kurt Türklere kılavuzluk eder ve onları verimli toprakları olan, etrafı dağlarla çevrili büyük bir ovaya götürür. Birkaç kuşak sonra Türkler bu ovaya sığmaz olurlar. Bu kez bir...
 12. R

  Bozkurt

  Bilinen en eski Türk efsanelerninden biridir. Tüm Türk halklarında çeşitli şekilde yaygındır. Efsaneye göre Türkler düşmanları tarafından tamamen yok edilirler.Sadece iki çocuk sağ kalır. Tengri'nin gönderdiği kutsal bir dişi kurt çocukları besler büyütür ve korur. Kurt bir çocuktan gebe...
 13. R

  IV.Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Kurultayı

  İlgileneler için link aşağıdadır : http://www.dilbilimi.net/2011_iv_uluslararasi_turkiye_turkcesi_agiz_arastirmalari_calistayi.pdf
 14. R

  Kuşların kökenine ilişkin teori sarsılıyor mu?

  Çin'de bulunan tavuk büyüklüğünde bir dinozor fosili, kuşların kökeni üzerine uzun zamandır kabul edilen bir teoriyi alt üst edebilir. 150 yıldır, Archaeopteryx adı verilen bir tür, gerçek anlamda ilk kuş türü olarak bilim çevrelerinde kabul görüyordu. Bu tür, kuşların ve...
 15. R

  Taner Ceylan'a Art Basel'de 160 bin Euro

  Çağdaş sanatın önemli isimlerinden Taner Ceylan'ın 'Yalan Dünya' adlı eseri sanat piyasasının zirvesi sayılan Art Basel'de 160 bin Euro'ya satıldı. BASEL - Modern ve çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği dünyanın en büyük çağdaş sanat fuarı Art Basel geçtiğimiz gün açıldı.35 ülkeden 300’den...
 16. R

  Boşanma matematik yeteneğini azaltıyor

  Boşanmış anne ve babanın çocukları matematik ve sosyal becerilerde sınıf arkadaşlarının gerisinde kalıyormuş. Wisconsin-Madison Üniversitesinden araştırmacı Hyun *** Kim, boşanmış çiftin çocuklarının matematik ve sosyal becerilerde başarısız olmalarının yanı sıra daha fazla kaygı, gerginlik...
 17. R

  Julian Assange Türkiye'ye geliyor !

  Yeni medyanın en sansasyonel isimlerinden olan WikiLeaks kurucusu Julian Assange, Ekim'de gerçekleşecek Yeni Medya Konferans'ında bir konuşma yapacak. ANA KONUŞMACI OLACAK 5 Ekim 2011'de Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek konferansa ana konuşmacı olarak katılacak olan Wikileaks...
 18. R

  Amerikalı,İngiliz ve Iraklı

  Bir Amerikalı, bir Ingiliz ve bir Irakli kahvede oturmus çayiçiyorlarmis. Amerikali çayını bitirince bardagi havaya firlatmis,silahini cikarip bardaga ates edip parcalamis "Bizde bardaklar o kadarucuzdur ki biz Amerika'da ayni bardakla iki kere çay içmeyiz" demis.Ingiliz de bunun üzerine...
 19. R

  Her sorunun bir cevabı var mıdır ?

  Hayatımızın her anında evde,okulda,sinemada,tiyatroda,sokakta,stadyumda,vb. nerde olursak olalım karşımıza bir soru çıkabilir. Peki sizce her sorunun bir cevabı var mıdır?
 20. R

  Usame Bin Laden Öldürüldü

  Usame Bin Ladin Pakistan'da saklanadığı evde Amerikalı askerler tarafından öldürüldüğü açıklandı. Ladin'in cesetinin güvenlik nedeniyle denize atıldığı iddia edildi. Birleşik Devletler Başkanı Obama Bin Ladin'in öldürüldüğü bilgisini canlı yayında yaptığı açıklamayla doğruladı. Amerika'da haberi...