Arama sonuçlarınız

 1. L

  Althusser'de Bilim Ve Felsefe

  Marx'ta felsefe pek yoktur ama örneğin Althusser'de bu daha fazladır. Bilim ise son kertede belirleyicidir. Bunun sebebi ise Althusser'de egemen olan üst yapı, alt yapıya evrilir yine "sosyal" özne, "eylem" halindeki doğaya dönüşür. Aktif olan pasif ve barışçı olan halini alır. Dolayısıyla...
 2. L

  Marksizm Baskıcı Mıdır?

  Marksizm Baskıcı Mıdır? "...bu bilgi –bilimde ve ondan ayrı düşünülemez olan olgularda–burjuvazinin kaçınılmaz çöküşünü ve bütün insanlık soyunu kurtaracak olan emekçi sınıfın zaferini gösterir. Bu genel saldırı karşısında, bu nihai muharebede, burjuvazinin elinde çok fazla silah...
 3. L

  Marx'ta Öz Ve Varlık

  Marx'ın Felsefesi: Marx'ın ekonomik terimlerinin arkasındaki felsefi kavramları açıklamaya çalışacağım burada. En temel felsefi kavramlar ışığında kısa kısa Marx'ı inceleyeceğiz. -Öz Ve Görünüş: Marx'ta öz konusuna meta ile girilmiştir. Meta tekil ve tümeldir ayrıca bizim dışımızda var olan...
 4. L

  Nietzsche'nin Ontolojisi Nerede?

  Nietzsche'de "varlık" Marx, Hegel gibi "sistem" sahibi değildir yani varlık yasalara dayanmaz. Emareler şeklinde kendisini göstermek zorundadır, her şey geçicidir bilimsel değil günlük bir dili vardır yani. O yüzden klasik varlık tanımı yoktur. Varlık konusu onda tartışmalı bir şeydir varlıktan...
 5. L

  Althusser Üzerine

  Althusser Felsefesi: "...Çünkü ben önce bir insanım, sonra Fransız'ım. Ben mecburen insan olarak doğdum ve tesadüfen Fransız oldum" - Louis Althusser Althusser felsefesine her zaman kendi aklını kullandığını belirttiği bir sözüyle başlamak istedim. Günümüzde etnik ve kültürel farklılık...
 6. L

  Marks'ta Hakikat Mi Gerçeklik Mi?

  Marks'ta Hakikat Mi Gerçeklik Mi? Bu sefer sadece felsefi bir konu açmadım popüler, güncel bazı konuları da işleyeceğim. Beyin fırtınası yapacağız zaman zaman. Ben, Marks'ın praksis konusuna çok karıştırılan hatta Orhan Hançerlioğlu'nun bile adeta sıradan bir ırkçı gibi çok karıştırdığı bir...
 7. L

  Marks'ın Temel Kavramları

  Marks'ın Temel Kavramları: İlk olarak meta ile başlayalım... Meta Nedir? Meta nesnel bir kavramdır ama basit ve özeldir; karışık, sıradan bir nesnellik değildir. (Bu yüzden isim, sıfat ayrımı önemlidir.) Meta, Hegel felsefesi gibi bir töze bağlı değildir. Değişiklik gösterir, çoğalır...
 8. L

  Foucault'un İktidarı

  Foucault'un İktidarı: Foucault iktidarı her ne kadar 1980'lerde ortaya çıksa da, 1945'in ve Stalin politikalarının sonuçlarının ürettiği bir gerçektir, sonrasında Vietnam savaşının bürokrasinin etkisini azaltması olarak kendisini gösterir. Eski iktidarlar ise dokunulmazlığı olan tekeller...
 9. L

  Foucault'daki Hegel Felsefesi

  Foucault'taki Hegel Felsefesi: Foucault'u anlatırken biraz farklı, alışılmışın dışında bir giriş yapacağız. Foucault felsefesi ve post modernizm her ne kadar Hegel'i aştığını kabuk etse de biz çağımız felsefesinin Hegel'i tam anlamıyla aşamadığını söyleyeceğiz. Ama ilk önce Hegel'den belirli...