Arama sonuçlarınız

 1. 5

  rötuşlama nedir ?

  Rötuşlamak işi
 2. 5

  rotatifçi nedir ?

  Rotatifte çalışan kimse
 3. 5

  romanist nedir ?

  Roman dilleri uzmanı
 4. 5

  rol iflâsı nedir ?

  Buyrukların veya beklentilerin yönelttiği durumda ortaya çıkan davranışsızlık
 5. 5

  rol çatışması nedir ?

  Toplumun statülere bağlı olarak beklediği veya buyurduğu iki veya daha fazla şey karşısında ferdin gösterdiği çelişik istekler, davranışlar
 6. 5

  robdöşambr nedir ?

  bk. ropdöşambr
 7. 5

  riyakârane nedir ?

  ikiyüzlülükle
 8. 5

  ritmik sayma nedir ?

  Bir kural dahilinde sayı aralıklarını değiştirmeden ileri, geri sayma
 9. 5

  rezede çiçeği nedir ?

  Rezede
 10. 5

  resmigeçit nedir ?

  Geçit töreni
 11. 5

  renklendirici nedir ?

  Renk veren (madde)
 12. 5

  renk renk nedir ?

  Rengârenk, her renkte olan, çok renkli, türlü renklerde görünen (şey)
 13. 5

  remilcilik nedir ?

  Remilcinin işi
 14. 5

  raşelenmek nedir ?

  Titremek, ürpermek
 15. 5

  raşelenme nedir ?

  Raşelenmek durumu
 16. 5

  rasyonelleştirmek nedir ?

  Rasyonel duruma getirmek
 17. 5

  rasyonelleştirme nedir ?

  Rasyonelleştirmek işi
 18. 5

  rasyonelleşmek nedir ?

  Rasyonel duruma gelmek
 19. 5

  rasyonelleşme nedir ?

  Rasyonelleşmek durumu
 20. 5

  rantiyecilik nedir ?

  Rantçılık