Bir buyruk veya düşüncenin Tanrı tarafından peygamberlere bildirilmesi