Özgürlük hiçbir zaman verili değildir, her zaman tehdit altındadır. Mutlak belirlilik, her defasında da, özgürlük yoksunluğudur.

Yanlış hayat doğru yaşanmaz.

Gözümüzdeki kıymık en iyi büyüteçtir.

Günümüzde insanın evindeyken kendini evinde hissetmemesi bir ahlak sorunudur.

Sadece sevgiye tutunacak gücü olan yaşar.

Sağlık mı? Sağlık aptal olduktan sonra ne işe yarar?

Tek sorumlu davranış biçimi şu olabilir: kendi bireysel varoluşumuzu bir ideolojiye dönüştürmekten kaçınmak ve özel yaşamımızı da en alçakgönüllü, en iddiasız ve en gürültüsüz biçimde sürdürmek -ama artık iyi yetişmiş olmanın bir gereği olarak değil, bu cehennemde hala soluyabilecek havayı bulabiliyor olmanın utancından ötürü.


Sanatın bugünkü görevi, düzene kaos getirmektir.

Antisemitizm "yahudiler hakkındaki söylentidir".

Sanat daha önce yapılmamış olanı ister, fakat sanatın olduğu her şey daha önce yapılmıştı.

Eğer hayatın anlamı olsaydı, onda anlam aranmazdı.

Kendi kendini bile anlamayan düşünceler, sadece onlar gerçektir.

Her sanat yapıtı işlenmemiş bir suçtur.

Diyalektik düşünce mantığın zorbalığından yine onun kendi araçlarını kullanarak kurtulma çabasıdır.

Bilginin iktidarla ilişkisi sadece uşaklıkla değil, hakikatle de ilgilidir. çoğu bilgi eğer güçler ilişkisiyle orantılı değilse, biçimsel açıdan ne kadar doğru olursa olsun geçersizdir.

Seyredilen nesnenin dışındaki her şeye karşı aldırışsızlıkla hatta küçümsemeyle dolu olmayan bakışın güzelliğe erişmesi imkansızdır. Ve varolanın hakkını verebilen de sadece karasevdadır.

Cinsel ahlakın ilk ve tek ilkesi:Suçlayan her zaman suçludur.

Bugün inceliğin bireydeki sahici ilkesi,hakkında konuşmayı sahiden reddettiği şeyde saklıdır.