PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Bilimsel Makaleler


Sayfa : [1] 2

 1. evrim teorisi neden? teori.
 2. Depresyon Kadınların ve Erkeklerin Beyinlerini Farklı Şekillerde Etkiliyor
 3. Prototip Fizik Teorisi Olarak Kuantum Elektrodinamiği
 4. Sanal gerçeklik
 5. Kuantum Fiziği çalışmam
 6. Ölümün bir gizemi daha çözüldü
 7. Bilim insanlar uyarıyor: Yatağınızı toplamayın!
 8. Canlılık-Cansızlık Farkı / Jeremy England
 9. Ne Kadar Hızlı Düşünüyoruz?
 10. Kanser Hücrelerini Normale Dönüştürebilecek Protein Bulundu
 11. Sadece İnsanlarda Bulunan Beyin Bölgesi
 12. Kellik Sadece Erkeklere Özgü Müdür ?
 13. Günde 10 Bardak Kola İçmeyin!
 14. İnsan yapımı insan beyni
 15. Kayıtlara geçmiş en uzak galaksi tespit edildi
 16. Bilim Adamlarından Katil Robot Uyarısı
 17. NASA'dan dünyayı ayağa kaldıran açıklama
 18. Plüton'dan beklenen sinyal geldi
 19. CERN'de Higgs Bozonu'ndan sonra yeni buluş: Pentakuark
 20. “Mini Buzul çağı
 21. Evrenin sonuna dair dört teori
 22. Neanderthal-insan karışımı
 23. NASA Başkanı: Az Kaldı
 24. Yeni bir çağ! Matrix'e 15 yıl kaldı... Beyne şırıngayla bilgi
 25. Bilimin Cevap Bulamadığı 10 Gizemli Soru
 26. Bilim/Bilimselligin Bunyesindeki Metafizik Tehlike
 27. İnsanlık Tarihi" Sil Baştan"
 28. "Afrika'dan Cikis" Teorisi, "Curutuldu de/Gizleniyor mu?
 29. Zihnin ve Soyutlama Yetilerinin Varliginin Farkindaligi ve Bilisselligi
 30. Evrenin Genişlemesi Ne Anlama Geliyor?
 31. Gen ve Kodlanmasi
 32. Etik Bilim ile Bilimsel Etik Farki
 33. Onaylama Önyargısı (Confirmation Bias)
 34. Olay ile Olgu Farki
 35. Kahvehane Kültürü
 36. Genç beyinlerde Alzheimer’ın nedenlerinden biri bulundu
 37. Zihnin ve Soyutlama Yetilerinin Varliginin Farkindaligi ve Bilisselligi
 38. Beyin Ile Zihin Farki/Iliskisi
 39. Bilim Uzerine
 40. Bilimin Kanunlari
 41. Zihnin Bilimi
 42. Bilimsel Olarak Yanlislanabilirlik
 43. Bilissel Analiz
 44. Bilimin Teleolojisi Nedir?
 45. Bilimin Bilimsel Sinirini Belirleme
 46. Zihinsel Evrim ve Zihinsel Devrime Gecis
 47. Bilimsel Bilgi ve Bilimsel Dusunce ve Gozlem Farki
 48. Bilisim Devrimi
 49. Katot ışınları
 50. Simetri ve grup kuramı
 51. Koordinasyon sayıları ve yapılar
 52. İlginç ve yapay atomik yapıların özellikleri
 53. Asit-Baz Kimyası
 54. Elektrokimya
 55. Koordinasyon kimyasında elektron yapılarına ait kuramlar
 56. Sigma ve pi bağları yaklaşımı
 57. Heisenberg ve matris mekaniği
 58. Müonik atomlar ve Rydberg Atomları
 59. Metalik sistemlerde direnç kavramı
 60. Ağır atomlar
 61. Elektromanyetik dalga spektrumu
 62. Kimyasal kinetik
 63. Kuantum mekaniğinde kullanılan yaklaşık yöntemler
 64. Hidrojen atomunun spektrumu
 65. Atomun vektör modeli
 66. Kuantum mekaniğinin postülatları (varsayımları)
 67. Nükleer fisyon (çekirdek parçalanması) ve atom bombası
 68. Nükleer reaksiyonlar
 69. Organometaller kimyası ve tarihçesi
 70. İnorganik (Anorganik) kimya ve tarihçesi
 71. Güdümlü bilimin Big Bang yanılgısı
 72. Maddenin sakımı kanunu ve Büyük Bütün
 73. Suyun bulunması canlılığa kanıt olur mu?
 74. Femtokimya nedir ve bir bilim olarak femtokimya?
 75. Born-Oppenheimer yaklaşımı
 76. Moleküller: Kimyasal bağ
 77. Koenzimlerin yapısı
 78. Çok elektronlu atomlar (Elektronların yerleşimleri)
 79. Kristal alan teorisi (CFT)
 80. Spin
 81. Partisyon fonksiyonları
 82. İstatistiksel entropi (Entropi ve düzensizlik)
 83. Suzuki, Heck, Petasis ve Stille reaksiyonları
 84. Matris mekaniği
 85. Kuantum mekaniğinde gösterimler
 86. Max Planck’ın kuantum hipotezi
 87. Yüzey gerilimi ve viskozite
 88. Magnetik süsseptibilite ve magnetik moment
 89. Bilim ve yeni felsefe
 90. İstatistik termodinamiği
 91. Valans izomerizasyonu
 92. de Broglie varsayımı
 93. Faraday yasaları
 94. Yakıt pilleri ve fotogalvanik piller
 95. Termodinamiğin üçüncü yasası (Mutlak entropi)
 96. Termodinamiğin ikinci yasası
 97. Termodinamiğin birinci yasası
 98. Spin açısal momentumu ve spin dalga fonksiyonları
 99. Spektroskopi bilimine giriş
 100. Sıvıların viskozluğu
 101. Simya nedir, ne değildir ve bir sözde-bilim olarak (pseudo-science) olarak simyacılık
 102. Radyoaktivite’de partikel parçalanmaları
 103. Polimer kimyası (Makromoleküller)
 104. Kuantum teorisi nedir ve ne ile ilgilenir?
 105. Moleküler enerji seviyelerinde kuantumlanma
 106. Fotoelektrik olayı
 107. Çekirdek tepkimelerinin hızı
 108. Işığın dalga karakteri
 109. İzotop, izoton, izobar, izomer ve allotrop kavramları
 110. Koordinasyon bileşikleri (Kompleksler)
 111. Koordinasyon kimyası ve tarihçesi
 112. Etkin atom numarası teorisi (EAN)
 113. Kataliz
 114. Parçacıkların kırınımı
 115. Çekirdek bölünmesi (fisyon) ve çekirdek kaynaşması (füzyon)
 116. Akışkanlar statiği
 117. ***936; fonksiyonu
 118. ***945; (Alfa) bozunması
 119. Zeeman olayı (Normal ve anormal zeeman olayı)
 120. Zamana bağlı ve zamandan bağımsız pertürbasyon
 121. Yüksek enerji fiziğinde Feynman diyagramları
 122. Woodward-Hoffmann Yaklaşımı (Bileşikler nasıl oluşur)
 123. Vitamin benzeri etki yapan maddeler
 124. Üre sentezi ve metabolizması
 125. Bilimsel makalelerimi facebook'tan takip etmek isteyenler için
 126. Titreşim ve dönme spektrumları
 127. Termokimyasal eşitlikler
 128. Termal ve fotokimyasal aktivasyonlar
 129. Taramalı tünelleme mikroskopu (STM)
 130. Stereojenik merkezli kiral ve akiral moleküller
 131. Slater dalga fonksiyonları
 132. Siyanohidrin oluşumu
 133. Siyah cisim ışıması
 134. Simetri,optiksel aktiflik ve integral değerinin sıfır olması durumu
 135. Simetri yapıları ve dipol momentler
 136. Schrödinger denklemi ve özdeşliği
 137. Rölativistik mekaniği
 138. Reaksiyon kinetiğinde geçiş hal teorisi
 139. Reaksiyon kinetiğinde çarpışma teorisi
 140. Reaksiyon direnci ve aktifleşme
 141. Radyal dalga fonksiyonları ve olasılık yoğunluğu
 142. Protein molekülünün yapısı
 143. Polieter antibiyotikler
 144. Peptit bağı ve peptitler
 145. Paralel ve iki yönlü ardışık reaksiyonlar
 146. Paralel reaksiyonlar ve konsantrasyonu
 147. Özdeğer spektrumu ve dejenerasyon
 148. Zaman Ili Ilgili Bilgi
 149. Evren Ile Ilgili Bilgi
 150. Orbital ve moleküllerin simetri yapıları
 151. Operatörler (İşlemciler)
 152. Moleküllerin schrödinger eşitliği
 153. Moleküler orbitallerin yük yoğunlukları
 154. Moleküler yörünge simetri yapıları
 155. Mezon teorisi ve çekirdek kuvveti
 156. Metanın klorlanması
 157. Metan gazı ve biyosfer üzerindeki etkileri
 158. Maddenin ara halleri (Camsı yapı ve sıvı kristaller)
 159. Larmor frekansı
 160. Kuantum mekaniğinde orbital prensipleri
 161. Kuantum mekaniği ve tek boyutlu kutuda tanecik
 162. Kuantum mekaniği ve tünel etkisi
 163. Kuantum mekaniği ve orbital prensipleri
 164. Kuantum mekaniği postülatları (varsayımları)
 165. Kristallerin X-ışını difraksiyonu
 166. Korelasyon diyagramları ve HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) kavramı
 167. Kondensasyon polimerleri : Poliamitler ve Poliesterler
 168. Kolloid kimyası
 169. Klasik dalga eşitliği
 170. Kimyasal reaksiyonlar
 171. Kimyasal karsinojenler (kanser yapıcı maddeler)
 172. Kimyasal Eşitlikler
 173. Kimyasal bağlar ve etkileşimler
 174. Karbokatyonlar (Karbonyum iyonu/metanyum (CH***8325;***8314;) )
 175. Kanser kemoterapisi
 176. İyi ve kötü kolesterol
 177. Işık şiddeti ve Lambert-Beer Yasası
 178. İki atomlu moleküllerin periyot dağılımları
 179. Hidrojen atomunda koordinat ekseni
 180. Hidratize İyonlar
 181. Hermitik işlemciler (operatörler)
 182. Harmonik Osilatör
 183. Halojenli hidrokarbonlar ve çevre
 184. Organik kimyaya giriş
 185. Gaz yasaları
 186. Fourier dönüşümü ve analizi
 187. Fotokimya yasaları ve kuantum verimi
 188. Faz diyagramları
 189. Etilen (eten)
 190. Elektrosiklik ve siklo katılma reaksiyonları
 191. Elektronik spektrumlar
 192. Elektron spini ve Pauli spin matrisi
 193. Dirac-***948; fonksiyonu
 194. Dirac gösterimi ve formülasyonu
 195. Dien polimerleri
 196. Denatürasyon
 197. Delokalizasyon enerjisi
 198. Insanogluna Dogumdan Gelen Hicbir Kavramsal Deger/Bilgi Yoktur
 199. De broglie hipotezi
 200. Born-Oppenheimer yaklaşımı
 201. Bohr karşılama ilkesi ve tümleme ilkesi
 202. Biyotransformasyon reaksiyonları
 203. Bilinc Kavrami Uzerine
 204. Bilgi Çağı ve Bilgi Toplumu
 205. Biyo-ışıldama
 206. Bir operatörün lineer yada anti-lineer olması durumu
 207. Azo kenetlenmesi
 208. Atomun kuantum modeli
 209. Atomik ve moleküler orbital simetrisi
 210. Atomik orbitallerin lineer kombinasyonu
 211. Asetaller oluşumu
 212. Amonyağın terslenmesinde tünelleme
 213. Aminoasitler ve aminoasitlerin genel yapısı
 214. Aminlerin nitrozolanması
 215. AİDS (Acquired immune deficiency syndrome)
 216. Kuantum mekaniği ve üç boyutlu kutuda tanecik
 217. Kuantum mekaniği ve tek boyutlu kutuda tanecik
 218. Amonyak metabolizması
 219. Üre sentezi ve metabolizması
 220. Reaksiyon direnci ve aktifleşme
 221. Kimyasal reaksiyonlar
 222. Güneş pilleri
 223. Bilimin Populer Soylemi
 224. Ari Gozu
 225. young deneyi
 226. Tozu...dumana
 227. Kaos kuramı
 228. Humoral Patoloji Teorisi
 229. Esir Hipotezi
 230. Su Elementinin Enerjisi
 231. Hastaligin Anlami
 232. Soykırım Yalanı
 233. Yapilandirma-Ne Oldugu ve Cesitleri
 234. Bilginin Bilimselligi ve Bilisselligi
 235. Bilissel Bilimsellik Uzerine
 236. Tahtali kÖye gİtmeden yapilicak 10 Şey..
 237. Fal ve Gozlem
 238. Bilimsel bilgi ve Bilimsel Dusunce ve Gozlem Farki
 239. Tachyon enerjİsİ
 240. Küçük Gezegen Sistemi Keşfedildi (NASA)
 241. İnsan inanmaya mı programlı? / New Scientist Dergisi
 242. Bilim ve Vimanalar
 243. Bilim ve Ütopya
 244. Evrim, Bilim ve Eğitim Üzerine (Hakan ÇETİNKAYA)
 245. Yıldızların Hayatı; Doğum, Yaşam ve Ölüm
 246. Kimya Üzerine Notlarım (Güncellenecektir)
 247. İnsan'ı "İnsan" Yapan Yegane Yapı - Serebrum ve Genel Özellikleri
 248. Nasıl "İnsan" Olduk?Serebral Korteksin Alt Birimleri ve Görevleri
 249. Bilgi Felsefesi
 250. LEVHA TEKTONİĞİ KURAMI (Prof. Dr. Celal Şengör )