PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Bilimsel Makaleler


Sayfa : [1] 2

 1. Depresyon Kadınların ve Erkeklerin Beyinlerini Farklı Şekillerde Etkiliyor
 2. Prototip Fizik Teorisi Olarak Kuantum Elektrodinamiği
 3. Sanal gerçeklik
 4. Kuantum Fiziği çalışmam
 5. Ölümün bir gizemi daha çözüldü
 6. Bilim insanlar uyarıyor: Yatağınızı toplamayın!
 7. Canlılık-Cansızlık Farkı / Jeremy England
 8. Ne Kadar Hızlı Düşünüyoruz?
 9. Kanser Hücrelerini Normale Dönüştürebilecek Protein Bulundu
 10. Sadece İnsanlarda Bulunan Beyin Bölgesi
 11. Kellik Sadece Erkeklere Özgü Müdür ?
 12. Günde 10 Bardak Kola İçmeyin!
 13. İnsan yapımı insan beyni
 14. Kayıtlara geçmiş en uzak galaksi tespit edildi
 15. Bilim Adamlarından Katil Robot Uyarısı
 16. NASA'dan dünyayı ayağa kaldıran açıklama
 17. Plüton'dan beklenen sinyal geldi
 18. CERN'de Higgs Bozonu'ndan sonra yeni buluş: Pentakuark
 19. “Mini Buzul çağı
 20. Evrenin sonuna dair dört teori
 21. Neanderthal-insan karışımı
 22. NASA Başkanı: Az Kaldı
 23. Yeni bir çağ! Matrix'e 15 yıl kaldı... Beyne şırıngayla bilgi
 24. Bilimin Cevap Bulamadığı 10 Gizemli Soru
 25. Bilim/Bilimselligin Bunyesindeki Metafizik Tehlike
 26. İnsanlık Tarihi" Sil Baştan"
 27. "Afrika'dan Cikis" Teorisi, "Curutuldu de/Gizleniyor mu?
 28. Zihnin ve Soyutlama Yetilerinin Varliginin Farkindaligi ve Bilisselligi
 29. Evrenin Genişlemesi Ne Anlama Geliyor?
 30. Gen ve Kodlanmasi
 31. Etik Bilim ile Bilimsel Etik Farki
 32. Onaylama Önyargısı (Confirmation Bias)
 33. Olay ile Olgu Farki
 34. Kahvehane Kültürü
 35. Genç beyinlerde Alzheimer’ın nedenlerinden biri bulundu
 36. Zihnin ve Soyutlama Yetilerinin Varliginin Farkindaligi ve Bilisselligi
 37. Beyin Ile Zihin Farki/Iliskisi
 38. Bilim Uzerine
 39. Bilimin Kanunlari
 40. Zihnin Bilimi
 41. Bilimsel Olarak Yanlislanabilirlik
 42. Bilissel Analiz
 43. Bilimin Teleolojisi Nedir?
 44. Bilimin Bilimsel Sinirini Belirleme
 45. Zihinsel Evrim ve Zihinsel Devrime Gecis
 46. Bilimsel Bilgi ve Bilimsel Dusunce ve Gozlem Farki
 47. Bilisim Devrimi
 48. Katot ışınları
 49. Simetri ve grup kuramı
 50. Koordinasyon sayıları ve yapılar
 51. İlginç ve yapay atomik yapıların özellikleri
 52. Asit-Baz Kimyası
 53. Elektrokimya
 54. Koordinasyon kimyasında elektron yapılarına ait kuramlar
 55. Sigma ve pi bağları yaklaşımı
 56. Heisenberg ve matris mekaniği
 57. Müonik atomlar ve Rydberg Atomları
 58. Metalik sistemlerde direnç kavramı
 59. Ağır atomlar
 60. Elektromanyetik dalga spektrumu
 61. Kimyasal kinetik
 62. Kuantum mekaniğinde kullanılan yaklaşık yöntemler
 63. Hidrojen atomunun spektrumu
 64. Atomun vektör modeli
 65. Kuantum mekaniğinin postülatları (varsayımları)
 66. Nükleer fisyon (çekirdek parçalanması) ve atom bombası
 67. Nükleer reaksiyonlar
 68. Organometaller kimyası ve tarihçesi
 69. İnorganik (Anorganik) kimya ve tarihçesi
 70. Güdümlü bilimin Big Bang yanılgısı
 71. Maddenin sakımı kanunu ve Büyük Bütün
 72. Suyun bulunması canlılığa kanıt olur mu?
 73. Femtokimya nedir ve bir bilim olarak femtokimya?
 74. Born-Oppenheimer yaklaşımı
 75. Moleküller: Kimyasal bağ
 76. Koenzimlerin yapısı
 77. Çok elektronlu atomlar (Elektronların yerleşimleri)
 78. Kristal alan teorisi (CFT)
 79. Spin
 80. Partisyon fonksiyonları
 81. İstatistiksel entropi (Entropi ve düzensizlik)
 82. Suzuki, Heck, Petasis ve Stille reaksiyonları
 83. Matris mekaniği
 84. Kuantum mekaniğinde gösterimler
 85. Max Planck’ın kuantum hipotezi
 86. Yüzey gerilimi ve viskozite
 87. Magnetik süsseptibilite ve magnetik moment
 88. Bilim ve yeni felsefe
 89. İstatistik termodinamiği
 90. Valans izomerizasyonu
 91. de Broglie varsayımı
 92. Faraday yasaları
 93. Yakıt pilleri ve fotogalvanik piller
 94. Termodinamiğin üçüncü yasası (Mutlak entropi)
 95. Termodinamiğin ikinci yasası
 96. Termodinamiğin birinci yasası
 97. Spin açısal momentumu ve spin dalga fonksiyonları
 98. Spektroskopi bilimine giriş
 99. Sıvıların viskozluğu
 100. Simya nedir, ne değildir ve bir sözde-bilim olarak (pseudo-science) olarak simyacılık
 101. Radyoaktivite’de partikel parçalanmaları
 102. Polimer kimyası (Makromoleküller)
 103. Kuantum teorisi nedir ve ne ile ilgilenir?
 104. Moleküler enerji seviyelerinde kuantumlanma
 105. Fotoelektrik olayı
 106. Çekirdek tepkimelerinin hızı
 107. Işığın dalga karakteri
 108. İzotop, izoton, izobar, izomer ve allotrop kavramları
 109. Koordinasyon bileşikleri (Kompleksler)
 110. Koordinasyon kimyası ve tarihçesi
 111. Etkin atom numarası teorisi (EAN)
 112. Kataliz
 113. Parçacıkların kırınımı
 114. Çekirdek bölünmesi (fisyon) ve çekirdek kaynaşması (füzyon)
 115. Akışkanlar statiği
 116. Ψ fonksiyonu
 117. α (Alfa) bozunması
 118. Zeeman olayı (Normal ve anormal zeeman olayı)
 119. Zamana bağlı ve zamandan bağımsız pertürbasyon
 120. Yüksek enerji fiziğinde Feynman diyagramları
 121. Woodward-Hoffmann Yaklaşımı (Bileşikler nasıl oluşur)
 122. Vitamin benzeri etki yapan maddeler
 123. Üre sentezi ve metabolizması
 124. Bilimsel makalelerimi facebook'tan takip etmek isteyenler için
 125. Titreşim ve dönme spektrumları
 126. Termokimyasal eşitlikler
 127. Termal ve fotokimyasal aktivasyonlar
 128. Taramalı tünelleme mikroskopu (STM)
 129. Stereojenik merkezli kiral ve akiral moleküller
 130. Slater dalga fonksiyonları
 131. Siyanohidrin oluşumu
 132. Siyah cisim ışıması
 133. Simetri,optiksel aktiflik ve integral değerinin sıfır olması durumu
 134. Simetri yapıları ve dipol momentler
 135. Schrödinger denklemi ve özdeşliği
 136. Rölativistik mekaniği
 137. Reaksiyon kinetiğinde geçiş hal teorisi
 138. Reaksiyon kinetiğinde çarpışma teorisi
 139. Reaksiyon direnci ve aktifleşme
 140. Radyal dalga fonksiyonları ve olasılık yoğunluğu
 141. Protein molekülünün yapısı
 142. Polieter antibiyotikler
 143. Peptit bağı ve peptitler
 144. Paralel ve iki yönlü ardışık reaksiyonlar
 145. Paralel reaksiyonlar ve konsantrasyonu
 146. Özdeğer spektrumu ve dejenerasyon
 147. Zaman Ili Ilgili Bilgi
 148. Evren Ile Ilgili Bilgi
 149. Orbital ve moleküllerin simetri yapıları
 150. Operatörler (İşlemciler)
 151. Moleküllerin schrödinger eşitliği
 152. Moleküler orbitallerin yük yoğunlukları
 153. Moleküler yörünge simetri yapıları
 154. Mezon teorisi ve çekirdek kuvveti
 155. Metanın klorlanması
 156. Metan gazı ve biyosfer üzerindeki etkileri
 157. Maddenin ara halleri (Camsı yapı ve sıvı kristaller)
 158. Larmor frekansı
 159. Kuantum mekaniğinde orbital prensipleri
 160. Kuantum mekaniği ve tek boyutlu kutuda tanecik
 161. Kuantum mekaniği ve tünel etkisi
 162. Kuantum mekaniği ve orbital prensipleri
 163. Kuantum mekaniği postülatları (varsayımları)
 164. Kristallerin X-ışını difraksiyonu
 165. Korelasyon diyagramları ve HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) kavramı
 166. Kondensasyon polimerleri : Poliamitler ve Poliesterler
 167. Kolloid kimyası
 168. Klasik dalga eşitliği
 169. Kimyasal reaksiyonlar
 170. Kimyasal karsinojenler (kanser yapıcı maddeler)
 171. Kimyasal Eşitlikler
 172. Kimyasal bağlar ve etkileşimler
 173. Karbokatyonlar (Karbonyum iyonu/metanyum (CH₅⁺) )
 174. Kanser kemoterapisi
 175. İyi ve kötü kolesterol
 176. Işık şiddeti ve Lambert-Beer Yasası
 177. İki atomlu moleküllerin periyot dağılımları
 178. Hidrojen atomunda koordinat ekseni
 179. Hidratize İyonlar
 180. Hermitik işlemciler (operatörler)
 181. Harmonik Osilatör
 182. Halojenli hidrokarbonlar ve çevre
 183. Organik kimyaya giriş
 184. Gaz yasaları
 185. Fourier dönüşümü ve analizi
 186. Fotokimya yasaları ve kuantum verimi
 187. Faz diyagramları
 188. Etilen (eten)
 189. Elektrosiklik ve siklo katılma reaksiyonları
 190. Elektronik spektrumlar
 191. Elektron spini ve Pauli spin matrisi
 192. Dirac-δ fonksiyonu
 193. Dirac gösterimi ve formülasyonu
 194. Dien polimerleri
 195. Denatürasyon
 196. Delokalizasyon enerjisi
 197. Insanogluna Dogumdan Gelen Hicbir Kavramsal Deger/Bilgi Yoktur
 198. De broglie hipotezi
 199. Born-Oppenheimer yaklaşımı
 200. Bohr karşılama ilkesi ve tümleme ilkesi
 201. Biyotransformasyon reaksiyonları
 202. Bilinc Kavrami Uzerine
 203. Bilgi Çağı ve Bilgi Toplumu
 204. Biyo-ışıldama
 205. Bir operatörün lineer yada anti-lineer olması durumu
 206. Azo kenetlenmesi
 207. Atomun kuantum modeli
 208. Atomik ve moleküler orbital simetrisi
 209. Atomik orbitallerin lineer kombinasyonu
 210. Asetaller oluşumu
 211. Amonyağın terslenmesinde tünelleme
 212. Aminoasitler ve aminoasitlerin genel yapısı
 213. Aminlerin nitrozolanması
 214. AİDS (Acquired immune deficiency syndrome)
 215. Kuantum mekaniği ve üç boyutlu kutuda tanecik
 216. Kuantum mekaniği ve tek boyutlu kutuda tanecik
 217. Amonyak metabolizması
 218. Üre sentezi ve metabolizması
 219. Reaksiyon direnci ve aktifleşme
 220. Kimyasal reaksiyonlar
 221. Güneş pilleri
 222. Bilimin Populer Soylemi
 223. Ari Gozu
 224. young deneyi
 225. Tozu...dumana
 226. Kaos kuramı
 227. Humoral Patoloji Teorisi
 228. Esir Hipotezi
 229. Su Elementinin Enerjisi
 230. Hastaligin Anlami
 231. Soykırım Yalanı
 232. Yapilandirma-Ne Oldugu ve Cesitleri
 233. Bilginin Bilimselligi ve Bilisselligi
 234. Bilissel Bilimsellik Uzerine
 235. Tahtali kÖye gİtmeden yapilicak 10 Şey..
 236. Fal ve Gozlem
 237. Bilimsel bilgi ve Bilimsel Dusunce ve Gozlem Farki
 238. Tachyon enerjİsİ
 239. Küçük Gezegen Sistemi Keşfedildi (NASA)
 240. İnsan inanmaya mı programlı? / New Scientist Dergisi
 241. Bilim ve Vimanalar
 242. Bilim ve Ütopya
 243. Evrim, Bilim ve Eğitim Üzerine (Hakan ÇETİNKAYA)
 244. Yıldızların Hayatı; Doğum, Yaşam ve Ölüm
 245. Kimya Üzerine Notlarım (Güncellenecektir)
 246. İnsan'ı "İnsan" Yapan Yegane Yapı - Serebrum ve Genel Özellikleri
 247. Nasıl "İnsan" Olduk?Serebral Korteksin Alt Birimleri ve Görevleri
 248. Bilgi Felsefesi
 249. LEVHA TEKTONİĞİ KURAMI (Prof. Dr. Celal Şengör )
 250. Lavoisier’i Tanıyın,Geleceğinizi Ona Göre Kurgulayın