Doğuştan bilgi yoktur ve insan zekası doğduktan sonra dolmaya başlayan bomboş bir levha (tabula rasa) dır.

Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar.

Her birey kendi kişiliğinin ve mülkiyetinin mutlak efendisidir.

İnsanların siyasi topluma girmelerinin nedeni mülkiyetlerinin korunmasıdır.

Her şey, zevk ve acı vermesi bakımından iyi ya da kötü olarak adlandırılır.

Felsefe bütün düşüncelerimizin duyumlarımızla, gerçek alemden geldiğini tanıtlamaktır.

Mutluluk ve mutsuzluk son sınırlarını bilmediğimiz iki durumdur.

Hiç bir insanin bilgisi öğrenmiş ve görmüş geçirmiş olduğunun ötesine geçemez.

Doğa kanunları Tanrı'nın emirleridir. Onlar olmasa, biz âhlakı dayandıracak bir temel bulamayız.