Felsefe.NET - Düşünce Eleştiri ve Paylaşım Platformu

Go Back   Felsefe.NET - Düşünce Eleştiri ve Paylaşım Platformu > Bilgi ve Tartışma > Felsefe

Etiketlenen üyelerin listesi

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29.08.2015, 11:28   #1
 Lefty - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2012
Nereden:
Mesajlar: 4.804
Standart Evreni Anlamada Matematik Önemlidir

KURAN VE BİLİMSEL ZİHNİN İNŞASI / Prof. Dr. Caner Taslaman - Enis Doko

1. BÖLÜM / 7

EVRENİ ANLAMADA MATEMATİK ÖNEMLİDİR


Bilimsel yaklaşımda gözlemler sonucu ulaşılan bilgileri ifade etmede matematiğin kullanılmasının önemli bir rolü vardır. Özellikle fizik açısından matematiğin evreni anlamadaki rolü çok merkezidir. Var olan olgular matematiksel yasayla birleştirilip değerlendirildiğinde, geçmiş ve gelecek hakkında öngörüde bulunmak mümkün olmaktadır. Evrenin ilk dakikalarında ne olduğundan dünyanın yaşına kadar birçok olguyu matematiğin sağladığı evrene nüfuz gücüyle öğrenebildiğimiz gibi cep telefonları, bilgisayarlar, uydular gibi birçok teknoloji harikasını üretmeyi ve işletmeyi de matematiğin gücünden faydalanarak gerçekleştirebiliyoruz. Kuantum kuramı ya da genel görelilik gibi modern bilimin temel taşları olan teorileri, matematiği kullanmadan ifade etmek neredeyse imkânsızdır. Grup teoriden topolojiye, kompleks analizden diferansiyel geometriye kadarki alanlarda oldukça soyut olabilen matematiksel kuramlar bile evreni anlamada vazgeçilemeyecek derecede önemli rol oynamaktadırlar.
20. yüzyılın iki önemli filozofu Hillary Putnam(49)ile Willard Quine(50), matematiğin deneysel bilimler için olduğunu savunmuşlardır. Bu yaklaşım felsefe literatüründe “Putnam-Quine vazgeçilemezlik tezi” (Putnam-Quine indispensability thesis) olarak bilinir. Bu yaklaşıma göre matematik doğa bilimlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır, matematiksiz geliştirilmeye çalışılacak herhangi bir bilim eksik olacaktır. Quine ve Putnam’ın tezlerinin sonucu gibi gözüken matematiksel objelerin gerçekten var olduğu görüşü, tartışmalı olsa da, bilim felsefecilerin önemli bir bölümü tarafından benimsenmektedir. Bu yaklaşıma itirazlara ise Hartry Field’in “kurguculuğu” (fictionalism) örnek olarak verilebilir.(51) Her ne kadar Field, matematik olmadan doğal bilimlerinin yapılmasını mümkün görse de, o bile matematiğin doğayla ilgili akıl yürütmeyi önemli ölçüde kolaylaştırıp basitleştirdiğini kabul etmektedir. Dolayısı ile matematik, evreni tanımlamaya en uygun dildir ve bilimler açısından yeri doldurulamaz bir fonksiyonu vardır. Ancak bu durum, modern algıda normal gözükse bile, çok garip ve beklenmedik bir durumdur.
Kuantum mekaniğinin kurucularından Nobel ödüllü fizikçi Eugene Wigner, matematiğin doğaya uygunluğunun garipliğini anlattığı “Matematiğin Makul Olmayan Etkisi” (Unreasonable Effectiveness of Mathematics) adlı makalesinde şöyle demektedir:
“... matematiğin doğa bilimlerindeki muazzam kullanışlılığı gizemle doludur ve bunun rasyonel bir açıklaması yoktur.”(52)
Benzer ifadeleri, bir başka Nobel ödüllü fizikçi Steven Weinberg’de de bulmak mümkündür:
“Matematikçilerin daha sonra fizikçilerin yararlı bulacakları formel yapıları, zihinlerinde böyle bir hedef olmamasına rağmen, matematiksel güzellik hissi (duyusu) ile geliştirmeleri çok gariptir... Fizikçiler, genellikle matematikçilerin, fiziksel teoriler için gereken matematiği öngörebilme yeteneklerini epey esrarengiz bulurlar. Bu, Neil Armstrong’un 1969’da Ay’ın yüzeyine ilk adımını attığında, ay tozunda Jules Verne’nin ayak izlerini bulması gibidir.”(53)

Natüralist bakış açısında evrenin matematikle tasvir edilebileceğini düşünmek için hiçbir makul sebep yoktur; evrenin matematikle tasvir edilebilir oluşu çok şaşırtıcıdır. Natüralistler genelde matematiksel nesnelerle ilgili anti realist bir tutum benimserler, diğer bir deyişle matematiksel nesneleri insan zihninin ürünleri olarak görürler. Fakat matematiksel nesneler bir şekilde insan zihninin ürünleriyse, o zaman bizim geliştirdiğimiz karmaşık aksiyomatik bir yapının evreni bu kadar iyi tarif etmesini beklemek için hiçbir neden yoktur. Bu bakış açısında, satranç kurallarının evrendeki fenomenleri tarif etmesi ne kadar beklenirse, matematiğin de evreni tarif etmesi ancak o kadar beklenir olmak durumundadır. Natüralist, matematiksel nesnelerin insan zihninden bağımsız olduğunu iddia edip, realist bir tavır benimserse de sorun ortadan kalkmaz.
Zira matematiksel nesneler, nedensel ilişkiye girmeyen, uzay zaman dışında soyut nesnelerdir, bu yüzden bunlar evreni hiçbir şekilde etkileyemezler. Matematiksel nesneler evrene etki edemiyorsa, evrenin o nesnelerle tarif edilecek bir yapıda olması ve o nesnelerle tarif edilmesi nasıl açıklanabilir? Sonuç olarak natüralist, matematiksel objelerle ilgili ister realist ister anti-realist tavır takınsın, iki yaklaşımda da evrenin matematikle tarif edilebilmesini beklemesi için hiçbir rasyonel nedeni yoktur. Diğer taraftan teizm, hem realist yaklaşım hem de anti realist yaklaşım içerisinde evrenin matematiğe uygunluğunu rahatça açıklayabilir. Eğer realistin iddia ettiği gibi uzay zamanı aşkın bazı matematiksel nesneler gerçek varlıklar olarak varsa,(54)Allah bu nesnelerin bilincinde olduğu için evreni pek ala bu nesneleri içerecek, onlara uygun biçimde yaratmış olabilir.
Natüralizmde var olan matematiksel nesneler ile evren arasındaki nedensel boşluk teizmde yoktur. Matematik insan zihninin bir icadı olarak görülürse, teizm açısından gene evrenin matematikle açıklanmaya uygun yapıda olmasında bir sorun yoktur. Teizmin bakış açısı altındaki temel beklenti evrenin anlaşılır bir yapıda olması ve insan zihni ile uyumlu bir yapıya sahip olmasıdır. Eğer insan zihni matematiği üretmeye kadirse, matematik insanın düşünmesinde verimli bir aracıysa, o zaman evrenin de anlaşılır ve insan zihni ile uyumlu olması için matematiğe uygun bir şekilde yaratılmış olması beklendik bir durumdur. Natüralizme göre evren insan zihninin bir yaratması olmadığı için insan zihninin bir icadının (matematiğin) evrene böylesi bir şekilde uymasının açıklaması yokken, teizme göre evreni Allah yarattığı için bu uygunluğu açıklamada bir sorun yoktur. Dolayısı ile teizm açısından, matematiksel nesnelerle ilgili anti-realist bir pozisyon savunulduğunda da, evrenin matematik ile tarif edilmeye uygun bir yapıda olmasında bir sorun yoktur. Nitekim 20. yüzyılın en sofistike ateisti olarak gösterilmiş olan Antony Flew, doğanın matematiğe uygun yapıda olmasını, Ateizmi terk edip Allah’ın varlığına inanmaya başlamasının sebepleri arasında saymıştır.(55) 17. yüzyıl bilimsel devriminin en önemli isimleri Descartes, Kepler, Galile, Leibniz, Newton gibi isimler matematiği Allah’ın evreni yazdığı dil olarak görerek bu konudaki yaklaşımlarını sergilemişlerdir.
Günümüzde hemen her bilim insanı bilimsel faaliyete girişirken evrendeki fenomenleri anlamada matematiğin önemli olduğuna dair ön kabulü zihninin bir kenarında bulundurur (bununla ilgili demin bahsettiğimiz kökenle ilgili meselelerin üzerinde çoğu hiç düşünmemiş olsa da). Özellikle son birkaç asırda matematiğin kullanılmasıyla elde edilen başarılı sonuçlar o kadar çok gözlenmiştir ki bu ön kabul birçok bilim insanı için tartışılmazdır. Evreni anlamada matematiğin bu kadar önemli bir rolü olabileceğini insanlık tarihinin birçok dönemindeki birçok medeniyet takdir edememiştir. Diğer taraftan Kuran metniyle zihni şekillenen biri açısından evrenin matematiksel yapıda olması
hiç de şaşırtıcı değildir. Zira Kuran’ın içinde matematikle doğa arasında ilişki kurduran ayetler mevcuttur.
Şu ayetler bu konuda örnektir:
“Güneş ve Ay bir hesaba bağlıdır.”(56)
“Allah onların yaptıklarını tümüyle kuşatmıştır ve her şeyi sayıyla tespit etmiştir.”(57)
Kuran’daki bu ifadeler “evreni anlamada matematik önemlidir” ön kabulünü desteklemektedir. Ayrıca Kuran’da birçok ayette geçen Arapça “kader” kelimesinin temel anlamlarından biri ölçüye bağlı olmaktır. “Ölçü” (kader) kelimesinin geçtiği ayetlere şu iki ayet örnektir:
“Gerçekten de her şeyi bir ölçü ile yarattık.”(58)
“Biz gökten bir ölçü ile su indirdik ve onu yeryüzünde yerleştirdik. Onu gidermeye de gücümüz elbette yeter.”(59)

Kuran’ın evrende matematiksel bir ölçü olduğuna işaret eden ayetleri, gözlemsel verilerin anlaşılmasında ve ifade edilmesinde bilim açısından çok merkezi bir yeri olan matematiğe önem vermeyi desteklemektedir.
Kuran, dünyadaki pratik sonuçlarından bağımsız olarak bu ön kabulü desteklemektedir. Günümüzde ise matematiğin kullanımının teknoloji üretmede ve hayatı kolaylaştırmadaki pratik faydalarına tarihin hiçbir döneminde olunmadığı kadar tanık olunduğu için “evreni anlamada matematik önemlidir” ön kabulünü zihninde bulundurmayan bilim insanı yok gibidir.

49
Hillary Putnam, “What is Mathematical Truth”, Mathematics Matter and
Method: Philosophical Papers, Cambridge University Press, Cambridge
MA, 1979, cilt 1, s. 60–78.
50
W. V. Quine, “On What There Is”, From a Logical Point of View, Harvard
University Press, Cambridge MA, 1980, s. 1–19.
51
H. H. Field, Science Without Numbers: A Defence of Nominalism, Blackwell, Oxford, 1980.
52
E. P. Wigner, “The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences”,
Symmetries and Reflections, MIT Press, Cambridge MA, 1964, s. 223.
53
S. Weinberg, Dreams of a Final Theory, Vintage, London, 1993, s. 125
54
Teizm içerisinde birden fazla realist görüş mümkündür: Allah bizim evrenimizden bağımsız bir matematiksel nesneler dünyası yaratmış olabilir, ya da matematiksel nesneler Allah’ın zihninin bir ürünü olabilir, ya da bir şekilde Allah’ın doğası ile ilişkili olabilirler.
55
Antony Flew, There Is A God: How the World’s Most Notorious Atheist Changed His Mind,Harper Collins, New York, 2007, s. 96-112.
56
55-Rahman 5.
57
72-Cin 28.
58
54-Kamer 49.
59
23-Muminun18._______________________
Yanlış yaşam, doğru yaşanamaz.
Theodor W. Adorno
Lefty isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 30.08.2015, 08:24   #2
 Lefty - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2012
Nereden:
Mesajlar: 4.804
Standart

Yunus Suresi 10 / 5. ayetten bir bölüm aktarırsak yine ölçü-hesaba işaret etmektedir.

"O, güneşi bir ışık kaynağı ayı da gece vakti bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir."

Bakara Suresi 2/189. ayette bir bölüm de yine aynı şekilde ölçüden bahseder;

"Sana hilalleri soruyorlar. De ki: Onlar insanlar ve hac için ölçü vakitleridir."


Lefty isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 11.11.2016, 08:27   #3
 epoché - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Oct 2016
Nereden:
Mesajlar: 137
Standart

Makalenin yazari "Prof. Dr." kavramini yeniden iceriklendirmis gibi gorunuyor :-)


epoché isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13.11.2016, 08:04   #4
 Celebhol - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Sep 2016
Nereden:
Mesajlar: 87
Standart

Yalnız, Arapların matematiğe bayağı bir katkısı olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Yani, Muhammed ortaya çıktığında "hesap" gibi kavramlar Arap yarımadasında var olan şeylerdi. Dolayısıyla, Kuran'ın bu kavramları içermesi için gökten inmiş olması gerekmiyor.

Alakalı olarak, matematiğin dil gibi düşünülmesi en yerinde bakış açısı olacaktır. İnsanlar, dilleri, bir şeyleri açıklama ve ifade etme amacıyla, seslere ve sembollere anlamlar yükleyerek oluşturmuştur; matematik de, insanların doğayı açıklamak için oluşturduğu bir anlam yüklenmiş sembollerden oluşmuştur. İnsan beyninin yapısından dolayı, anlam yüklediğimiz kavramlarla düşünmekteyiz. Bu yüzden, bilim insanlarının matematik konusunda bu ön kabulleri ne şaşırtıcı ne de gizemli.


Celebhol isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 01.04.2017, 21:56   #5
 Lefty - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2012
Nereden:
Mesajlar: 4.804
StandartLefty isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 02.04.2017, 00:26   #6
 sanalmanik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2013
Nereden:
Mesajlar: 3.573
Standart

evreni anlamak yanlış bir paradigma
mı?
bilmem
evreni anlamak önemlidir-gereklidir paradigması ve önermesi taşıyor ve sunuyor
mu?
bilmem-önermem
daha baştan
evren denilen önemleniyor ve (ondan bahsediliyor neden) evren denilenin araştırılması keşfedilmesi-keşfedileceği sürecinden bahsediyor ya da evren denilenle işimiz var ve evren denilen mi önem
bilmem
neden
parçalı varlık bütünleriyiz biz ve gündelik hayatlarız ,yaşam koşuşturmalarıyız..
taşın altında kurbağa aramak gibi evreni çözünce -ya da evreni tanımlamak gibi
bu evren anlamlanmalı bunu ben anlıyorum
kim söylüyor bunu
evrenin ilk dakikaları, varoluşun ilk anları, dakikaları anlayışı işleriyle bu işler yürümeyecek

bilgi kirliliği ve karmaşası üretmek kuklatif dezenformasyon üretmek
yerine hizmet etmek -kimliğine hizmet etmek
bilmeden, etmeden düşünmeden kurumsal yazmak ya da sallamak ya da yazın türetmek
diyeceği olmadan demek
bi şeyler aşkına bi felsefe forumunda başlık -içerik- olarak ne iş var bu adamın yazdığı yazacağı türettiği bi kaç (çöp öncesi) satırın
yiten zamanlara yazık diger şeylere
ki urda gelip geçmiş yazmış ya da paylaşmış sorulaşmış insanlara karşı
----
iki sorulu-k özgün düşünme pastası yemeli
gerçekten düşünebiliyor mu, ve gerçekten düşünebiliyorsa durup düşünmeye başlamalı
hemen sorular sormaya ama cevaplar üretmeye değil ve yargılar üretmeye

-
evreni anlamak ?
evreni anlamak karıncanın teleskobu anlamasına benziyor
evrenini anlamasını kim önemliyor-nasıl
kim söylüyor bunu bize ve kim öğretiyor ve kim yazdırıyor bunları
ve matematiği anlamak ya da matematiğin önemi
çatışmayı kim körüklüyor ediyor
neden bulanık su-yu tartışı-karıştırıyoruz ve neden külleri hala
kirli suya kim hizmet

evren dediğimiz sonsuz bir bütünlüktür ve insan gözlemindeki
-
araştırılan evren değil
-evreni kim araştırttırılıyor
--
ve bu yazmada bahsedilen ne evren ne matematik
yerine hizmet ediyor makamına, kimliğine maaşına....
sistemin statükosuna---ya da tuttuğu tarafa ve takıma
bu bir taraftarlık söylemi ya da gün köşe yazısı--yazı değil_ göz boyama çizi değil
üretme ürettiriliyor ve üretme ürettiriliyorlarsunuz görmüyo musunz ve
-ve görmeye düşünmeyecek misiniz artık

üç dakkada bi çocuktan fazlasını öğrenirsiniz.
üç soruyla -içten soruyla- daha fazla şey ve yanıt- çıkarımsarsınız

pazarlama ve sunum- ve satım sunum -tücari kar ve satınalma türetme zihninin düşünme mantığı
sulanmış

içinde bir tane kişisel katkı soru var mı? neyi belgiliyorsun

yargıların belini bükmek ve bir soruyla başlayın
ve o soruyu kendiniz bir yanıtlayın önce bilgi hafızasındaki a türet mantığını bırakıp

ben bunu neden yazıyorum
tanrı bilir yanıt a gerçek olsun bu türetmede öncelikle
sonra tanrı bilir yanıtlar ve söylemler söylemeler -kuşkusuz gerçeğiniz olsun öncelikle
bilmediklerinizi uydurmayın


_______________________
"sanalmanik yazımlarının, yapılandırmacı/eleştirel ve empatik/eleştirel okuma süzgeçlerinden geç-mesini rica etmektedir"
-
Bilgi toplamak ve öğrenmek için çabalayan bir grup; bilindik ve antik yöntemlerle bilgi toplarken , bir yandan da viya tahtalarıyla deneme oturumları sürdürdüler ve umulmadık bir biçimde, aşağıdaki masalı derlerler.
-
İşte buna viya/tamyol ileri diyoruz
-
Türkçe Tanıtım
http://tr.cassiopaea.org/

Giriş
http://www.baskalarinahizmet.com/topic.asp?TOPIC_ID=7
sanalmanik isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 02.04.2017, 00:36   #7
 ihaveanidea - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2017
Nereden:
Mesajlar: 859
Standart

sanalmanik Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
evreni anlamak yanlış bir paradigma
mı?
bilmem
evreni anlamak önemlidir-gereklidir paradigması ve önermesi taşıyor ve sunuyor
mu?
bilmem-önermem
daha baştan
evren denilen önemleniyor ve (ondan bahsediliyor neden) evren denilenin araştırılması keşfedilmesi-keşfedileceği sürecinden bahsediyor ya da evren denilenle işimiz var ve evren denilen mi önem
bilmem
neden
parçalı varlık bütünleriyiz biz ve gündelik hayatlarız ,yaşam koşuşturmalarıyız..
taşın altında kurbağa aramak gibi evreni çözünce -ya da evreni tanımlamak gibi
bu evren anlamlanmalı bunu ben anlıyorum
kim söylüyor bunu
evrenin ilk dakikaları, varoluşun ilk anları, dakikaları anlayışı işleriyle bu işler yürümeyecek

bilgi kirliliği ve karmaşası üretmek kuklatif dezenformasyon üretmek
yerine hizmet etmek -kimliğine hizmet etmek
bilmeden, etmeden düşünmeden kurumsal yazmak ya da sallamak ya da yazın türetmek
diyeceği olmadan demek
bi şeyler aşkına bi felsefe forumunda başlık -içerik- olarak ne iş var bu adamın yazdığı yazacağı türettiği bi kaç (çöp öncesi) satırın
yiten zamanlara yazık diger şeylere
ki urda gelip geçmiş yazmış ya da paylaşmış sorulaşmış insanlara karşı
----
iki sorulu-k özgün düşünme pastası yemeli
gerçekten düşünebiliyor mu, ve gerçekten düşünebiliyorsa durup düşünmeye başlamalı
hemen sorular sormaya ama cevaplar üretmeye değil ve yargılar üretmeye

-
evreni anlamak ?
evreni anlamak karıncanın teleskobu anlamasına benziyor
evrenini anlamasını kim önemliyor-nasıl
kim söylüyor bunu bize ve kim öğretiyor ve kim yazdırıyor bunları
ve matematiği anlamak ya da matematiğin önemi
çatışmayı kim körüklüyor ediyor
neden bulanık su-yu tartışı-karıştırıyoruz ve neden külleri hala
kirli suya kim hizmet

evren dediğimiz sonsuz bir bütünlüktür ve insan gözlemindeki
-
araştırılan evren değil
-evreni kim araştırttırılıyor
--
ve bu yazmada bahsedilen ne evren ne matematik
yerine hizmet ediyor makamına, kimliğine maaşına....
sistemin statükosuna---ya da tuttuğu tarafa ve takıma
bu bir taraftarlık söylemi ya da gün köşe yazısı--yazı değil_ göz boyama çizi değil
üretme ürettiriliyor ve üretme ürettiriliyorlarsunuz görmüyo musunz ve
-ve görmeye düşünmeyecek misiniz artık

üç dakkada bi çocuktan fazlasını öğrenirsiniz.
üç soruyla -içten soruyla- daha fazla şey ve yanıt- çıkarımsarsınız

pazarlama ve sunum- ve satım sunum -tücari kar ve satınalma türetme zihninin düşünme mantığı
sulanmış

içinde bir tane kişisel katkı soru var mı? neyi belgiliyorsun

yargıların belini bükmek ve bir soruyla başlayın
ve o soruyu kendiniz bir yanıtlayın önce bilgi hafızasındaki a türet mantığını bırakıp

ben bunu neden yazıyorum
tanrı bilir yanıt a gerçek olsun bu türetmede öncelikle
sonra tanrı bilir yanıtlar ve söylemler söylemeler -kuşkusuz gerçeğiniz olsun öncelikle
bilmediklerinizi uydurmayın
Anladım sanalmanik,matematikle evren mevren anlaşılmaz.


_______________________
Sadece bir kez yaşarsın.O halde her gün Toblerone ye!
ihaveanidea isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 02.04.2017, 01:17   #8
 sanalmanik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2013
Nereden:
Mesajlar: 3.573
Standart

felsefe için, kavrayışlar, evrensel kavrayışlar ya da daha geniş evrensel kavrayışlar (kavrayış genişletme-kavramsal artış) ya da daha geniş evrensel kavrayışlılık ya da kavrayış artırma ya da kavramsal tutanaklılık
bir dizge olabilirdi
ve kavrayışlılık fiili
ve kavrayışlaşma işi yukardaki fiilerin yargıların ve türetileceklerin hepsini yadsıyacak ya da dışlayacaktır
siz nasıl bir evren anlıyorsunuz onu söyleyin önce bana ordan başlayalım
soruların dizdiği yapımlar -

makaleyi ben yazıyorum arkadaşlar
bugün size şundan bahsetmek istyoruz

evren denilen daha büyük bir bütünü algılama fiili ya da daha bütüncül bir algıya -algılamaya yönelme fikri-fiili
şimdi ben bu yargıyı/vurmayı türettim ve yadsıyın ya da bozun ve deforme edin
,
evren hakkında ne biliyoruz ve bilebiliriz-biz evren ne ifade eder
ben sordum
size ne ediyor
-genel- insan psişesine ?
cevap a tengride ise
matematik ne işe yarar

matematik işlevsel matematiktir-matematiği kullanın
matematik sorular sormaktır önce
verilerle dans etmeye başlarsanız o zaman matematik olur ve veriler tutarlı bir dizge ve müzik-dans eşlem üretmeye başlarsa ve çalınabilir bir dizge yaparsa o zaman matematik olur
türettiğiniz verilerin iletim resmi bi şeye benzerse
picasso gibi doğaçlayın-veri ne işe yarıyor
bakın sizin ki bulanıklılık sunuyor
kendi düşüncesini -iletmenini- temsil ediyor -kişisel hiç bir algıya dokunmuyor ve sormuyor değinmiyor
piyasa ezberlerini dikteliyor ve üst üste yığıyor
ve çocuklar sizi önemsiyor ..ve kendi işlerini ve sorularını önemsemiyorlar satır getiriyorlar sizden geçiyorlar
ve burda adam diye koyuyorlar yazını çünkü adınızın önünüde isim var -sistemce verilmiş
hadi o ismi gösterin bana-bize de

ne veriyse o veridir
gerçekle iletişin-ilgilenin

evrenin insanlara ne ifade ettiği gerçektir önermesi yüzeyinden -
evrenin (insanlara ne ifade ettiği tutarlı algı gerçektir ve algısal gerçekliktir önermesi ışığı ve) algılayıcı bütünündeki genel/ortak kavramsal -evren psişesi (algı evrendir ve gerçeklik algısıdır tutarsaması ışığ ıgölgesi ile birlikte) ve düşünsel ifadesi gerçektir
veri nedir
tekrar

evrenselleşme/dışasalaşma-dışalaşma-dışalaşmak-daha da genişlemek- geniş kutupsalamak-daha geniş polarizasyon algısı
dünyayı aşma fikri-algıyı genişletme fikri
eldeki veri ile veri yapın-bilgi türetin ve yapın
bilgi küçüktür-küçücüktür

siz sosyal bilimcisiniz söz türeticisi değil ...kimliğiniz sorgulayın önce -ve (metodolojinizi) türeriğinzi çürük kavramsal dizgeler hiç bi işe yaramıyor ve belki kamudan maaş alıyorsunuz ve bana borçlusunuz-onları üretmek için mi
evrensel ölçekli? nedir? böyle ilerleyelim
ne bildiğinizi gösterin bana hadi

gerçek algıdır gerçek nedir?
algısallık
nedir?

algı nedir? algısal olan nedir

---------- Mesajlar Birleştirildi at 21:04 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 20:54 ----------

buraya caner taslaman -getirmek-koymak-postlamak ve postlamak
sitede yazılmış ya da yazılacak sorulacak her soruya ve cevaba yazmış yazacak herhangi kişiye öncelikle -eseftir---ververiştir-durdumvurmazlıktır

caner taslaman kalede durmalı çünkü şut atamıyor
eğer tek kale maç yapacaksa saha onun

---------- Mesajlar Birleştirildi at 21:10 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 21:04 ----------

yargıları tıkaç olarak kullanabilirsniz yargılar bi işe yaramazlar ve önerme ışıklarını izleyin ve güneşi doğurun
soru ışıkları
yargı kavramsallaştırması?
kulak tıkacı ya da başka yer -ölü akıl

---------- Mesajlar Birleştirildi at 21:17 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 21:10 ----------

sorusuz akıl ne ışını öneriyor?
sorduklarının cevaplarını aldı mı? cevaplar ezberle-til-di mi?
sonuçlar mı?
soruları var mı?
öncelikle soruları var mı? ve sorular orda duruyor? mu?
soruldu mu ki cevap alınsın ve oluşsun
soru bağlandı mı ki
sorusuz bağlam?
önerme ışıklarını inceleyin
bir kaç önermeyi objektif inceleyin ve bir kaç önerme kurup üzerine düşünün-çalışın
matematik?
kurduğunuz önermeler ne anlatıyor -lütfen bana cevaplayın

sorulmamış şeyin cevabı
siz bir sonuç arıyor ya da dayatıyorsanız
o sorunuzu karşılıyor mu
gerçek merakınız nedir
sorular boştur-anlamlara yönelir/gebedir-merak
sorular anlam aramaya yönelmiş ışınlardır siz cevap arıyorsunuz
aradığınızı bulmak
bulanık gözlük gösterir mi
flu-sisi
siz sise mi bakmak istiyordunuz

eğer bir ragbi oyuncusunu izlersem bunun farkını bilirim
-asker taburu rintintin ve koşadüzen yamuluk söyleyiş

bırakında sorularla askercilik oynamayın
neyi merak ettiğinizi okuyun

yargı kümesi ?veri yumurtlamak
sanırım ki yargılar bilgi yumurtlamayacaklardır -düşünmeye başlasanız iyi ederseniz eğer merak ediyorsanız

yumurtlanmış bilgiler/söz deyişler ya da yumurtalanmış yargılarda sabahları aç karnına doyurur mu?
mısır cipsleri de bizce doyuruyor

-neyin bilgi üreteceğini tarih tutanaklasın-güneş tutanaklasın-gerçek tutanaklasın
kara yalaz ışınlara çalınmış akıllarda gerçek mi/güneş mi yaşar

önemsemenin taze sağdıcı ve ışığı ..evlenme düğününde bilgi ile ..kör evlenç/sağdıç
bilgi evlenmesi ve bilgi evi ışığı-sahte bahar

tarihin tutanaklarına/güneşin tutanaklarına ve gerçeğin tutanaklarına karşı özdeyiş-lilik
eğer vicdan solumadıysam


_______________________
"sanalmanik yazımlarının, yapılandırmacı/eleştirel ve empatik/eleştirel okuma süzgeçlerinden geç-mesini rica etmektedir"
-
Bilgi toplamak ve öğrenmek için çabalayan bir grup; bilindik ve antik yöntemlerle bilgi toplarken , bir yandan da viya tahtalarıyla deneme oturumları sürdürdüler ve umulmadık bir biçimde, aşağıdaki masalı derlerler.
-
İşte buna viya/tamyol ileri diyoruz
-
Türkçe Tanıtım
http://tr.cassiopaea.org/

Giriş
http://www.baskalarinahizmet.com/topic.asp?TOPIC_ID=7

Konu sanalmanik tarafından (02.04.2017 Saat 01:29 ) değiştirilmiştir.
sanalmanik isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 02.04.2017, 01:25   #9
 Lefty - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2012
Nereden:
Mesajlar: 4.804
Standart

sanalmanik Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

evreni anlamak ?
evreni anlamak karıncanın teleskobu anlamasına benziyor
evrenini anlamasını kim önemliyor-nasıl
kim söylüyor bunu bize ve kim öğretiyor ve kim yazdırıyor bunları.
_________
Evreni anlamak istemiyor olabilirsin fakat karıncanın teleskobu anlaması ile insanın evreni anlamasını nasıl bir tutuyorsun, inanılır gibi değil.Konu Lefty tarafından (02.04.2017 Saat 01:49 ) değiştirilmiştir.
Lefty isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 02.04.2017, 03:35   #10
 sanalmanik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2013
Nereden:
Mesajlar: 3.573
Standart

inanılır gibi ama öyle değil
karınca için önem akşam yemeğidir ya da akşam yemeği aramaktır
insanın önem dizilimlerinde sorum yok ancak ifade etme biçimlerinde bi hayli tuhaflık var
kampsal çatışmalar ve gerçek çatışmaları bunlar -kimsenin umrunda değil
daha iyi bir veri yok elimizde onla oynuyoruz
taktik savaşları gibi bu şeyler ve çatışma, veriyle oynanan bir oyun sadece
bilgi ya da sonuç üretmeyecek
bu kutuplaşmalı kamplaşma ve birbirini dövme -

,insan arzularının özgürlüğü için arıyor ya da isteklerinin karşılanması için yapıyor
bu da bi yargı
caner taslamanın yazısına bedel
caner taslamanın üretceği beşbin satırdan daha fazla aminoasit ve daha fazla veri ve patlayıcı madde onun içinde -nükleoneroon gibi

ihaveanidea Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Anladım sanalmanik,matematikle evren mevren anlaşılmaz.
matematik öyle görülmez
müzikle evren anlamaya çalışıyor musunuz
ve evren anlamak? nedir? bozuk fiil-yersiz

matematikle evren anlamak üzerinde anlaşılabilir güzel- bir yargı olabilir
caner taslaman bunu okumalı ve düşünmeli-anlamalı ve matematik çalışmalıdır o halde
bu yazının ana iletmeni budur

---------- Mesajlar Birleştirildi at 21:52 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 21:46 ----------

Yaziyi sunan okumuyor. Yazanin kendine versem okumaz. Bir fikri desteklemek icin kullaniliyor ve icinde kavramlar barindiriyor
Zaten bu amacla yazildigi belli piyasa tedarik. Soz obegi ve ebeligi
Bilgi uretme kurami degil
oysa ozdusunclerine ve cikarimsamalarina guvenmis bi akla piyasa giymesi yigmasi

Insan karsilastirmasi koreltmesi
Bu kavramlara kimsenin ihtiyaci yok

---------- Mesajlar Birleştirildi at 22:09 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 21:52 ----------

Makale olarak sozedilecegin ne oldugunu bilmiyorum ancak felsefe olarak sozedilecekse
Yukarda postalanmislar icinde bir soru sorun merak kusku sorgulama ozgurluk ozgurlestirme ve ya da sade arayiss ya da ozgun bulundurmuyor
Ne yazik ki felsefe degeri bu. Bu soylenmeli
Ben felsege alicisiysam almazdim. Satinalmazdim. satmazdim da
Madem serbest piyasa bana gore degersiz vakit calimi bu satirlar .ben kiymet bicmedim
Alan alsin satan satsin
Bazi seyler ozgun dusunen insan yuregine hakaret ve kiyaslama zirvalik ama
arayislanan insan sorusturan insan
Sorusturan sozeller bundan bin kat kiymetli bunu dememin nesi var
O halde bende piyasaya soz satiyorum
Sorusturan ve soran sozlemler ve soylemler evet bin kat nazarimda felsefedir
Yazilmis iki satirin gulumsemeside
Bunu da buraya boyle mihladim
Yada soyledim cunku bu anliyormusun

---------- Mesajlar Birleştirildi at 22:35 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 22:09 ----------

Yargi obeklerinden dag yapin ve ustunde tepinin
Cunku kusturuyorsunuz
Yazani ve yazacagi
Bu genel
Degersizler deger goruyor ve kiymetsizler kiymet
Birinin sozunun onemi degil
Benim son tahlilimde felsefe sinerjik bir ag calismasina yonelmeli soz satasmasina degil
yada dinamiktir
Tekli ses aramaz.soyleyici ve soz kalitesi olcmez
Bunlar yorgunluk asagi gidiyor
Dinamik eskiyor
Felsefe etkilesim dinamigi kurmuyorsa ve kurmayacaksa basasagi
iletisme dinamigi ve onem coklasma cokseslesme birnirineden seslesme kurmaycaksa
Eger muzigi anliyorsam beethoven i kiskanmam
Mozartida
Mozartta kiskanmaz
Ve arabeskle bu kiyaslanmaz
Ama muzikte anliyormusun
Piyasa boyle olcuyor diye
Felsefe olacak ve yapilacak karisti
Bunlar nasil
Gecmeyecek ve bi sey olmayacak
Ben felsefeciyim demiyorum oyle anlasilmasin
Ben sesimi icime geleni oyle anladigimi yaziyorum
Yada ortaligi bulandiriyorum evet
Kafam karisti cunku yada gercek ve yada hayat zorlasti
Belli paradigmalar etrafinda gezip cazip ve soz ve catisma uretiyorum duzenliyorum
Kamusal catisma uretiyorum ve sozlem obegi olusturuyorum
Soyleme degeri olcuyorum anlam
Ama
Belli citalarim var kendimce

Amacsiz yargilarin sonucu
Ben atimi nere surdugumu biliyorum ya da neyi nere cektigimi
Sozlem daglari
Pasli kir

Dert sorun gunce ifade etmek
Anlayis ifade etmek
Dolaylamak ve dolaylamamak farki

Kimilerimizin tanrisi öldü her ne kadar siz desteklemsenizde öldü
Ve tanrisiz yorgansizlar ve gece dusunce isiklariyla uzerini orten bazilari bir piyasa memuru orda alintilanmis

Bin kat soz var ustune burda degerli yatan
Gelip hecmis insan yumagi disuncesi ve sozlemi soylemi
Ölü dinamik üreten bir yorgun bunu sana soyleyecegim ki o adam onemsiz
Yazdiklari zirvanin dibi
Ha bana sorarsan karsi taraftan bi baskasida oyle
Bunlarin daha neyini catisacagiz

Yukarda bir zirvalik obegi duruyor ve bi zirvaligin daniskasi
Iki kisisel soz ve ifade durmasini onun yeglerdim yada bakis bunu diyecegim ben
Cunku cikmiyor bu cikmaz sokak anliyormusun
Ayni yerde doneleyecek

Burda felsefe olusmasini istiyor musunuz
Felsefe anlayisiniz nedir

---------- Mesajlar Birleştirildi at 23:26 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 22:35 ----------

Benim tanrim öldü ve bassagligi dilemelisin ve ben senin tanrina uzun omurler diliyorum
Rahat ve uzun yasasin umarim
Gelevekte olecegini biliyoruz muhterem simdi onun
Burda felsefe yaziliyor ve yazilacak madem olacak
Tanri cekismeleri bi yere varmayacak ama tanrim mutlak olarak yok
Mutlak gomulmus olu varliga
Soz kandirmasi degil bu kani mutlagi yakini yer
Inanc bogan duzlemdir
Kanimla inanc sinamina tutulacaksan
Tanri taniti birakin arkadasim felsefe golgesinde biz bu seyi ve isigi istemiyoruz artik
Biz bi sey kacirmiyoruz anlatmayi birakin artik
Ama sizin kacirdiginizda artik israrciyiz
Anlatmamiza izin verin
Tanriniz yogun bakimda yada tanriniz bitkisel hayatta yada tanriniz fise takilmis fisini cekmenizi bekliyor olacak bunu soyluyorum

Kanimin gucune neyle boy olcusuyorlarsa oyle gelsinler onla gelsinler inanclariyla gelsinler
Bildigim tek ispat bu
Eger inancin bir gucu varsa ve eger kaninin bir gucu varsa bu benim savasim
Iste meydan
Eger inancsa benimkisi inancim meydanlansin

Tanrilari olduguna benim tanrisizligimdan daha gucle kanisi olacaklara soyluyorum
varsa o kaniyi inanci kim ve ne olcecek yada hangi evrensel olcut ve dayanak
Sinam meydani
Sinam kuskusu
Iste burdayim
Iste yuzum
Iste gercegim
Ben kani gucu diye bi sey tayin ettim ve oraya dayadim atadim simdi
Taniklik meydani
Diregimi direngimi oraya guctum
Tani diregimi yikan zihnindeki taninin gucune guvensin sigindigi yalani zihnine yikacak iradem var
Madem bi felsefe meydani
Karsima tanri getirenlerin tanrisini tek tek
Yaslimiydi tanriniz
Allah uzun omurler versin

Tanri tartismasi yuzunden gergi bileyen yurek
Ben bu asirda bunu cok cektim bu yasamda
Bilge ustune bilge yigin bura nazarinda sizin kaybiniz bu
Boyle olculecek olculuyor bunu bilin
Bunu kendinizle catismaniz olarak okumaya devam edecegiz
Bunu ergenlesmeme ve gelismeme bilgilesmeme olarak okumaya devam edecegiz
Bu saygi hurmet alani degil
Yalan alanida
Yurek boyle
Bu acik bizde
Tanriniz gecicidir ne yapsaniz nafile
Tanri olumludur
Benim belgiledigim bu
Eger bilgide ileri gidiliyordallsa sende ileri gidersen bunu bulgulayacaksin
Bu ozgurluk tanridan ozgurlesme dolayisiyla hurlesme ve dogada daha ozgur ve esnek etlem felanda getirmeyecek
Bu alandaki bilgi catismani indirger sadece
Yasam yukudur yasam ayni kavrama
Benim nazarimda inanarak yanlis bilgiye tutunuyorsun
Eksigim varsa yazayim daha soz acmak istemem bundan

Tanri tanitlamaya calisan felsefe gozlerine girsin akillarina girsin yani

Bilgi eger onunla gercek ilgiliysen herseye acik olmalisin ve tanrini bogan bogacak bir bilgiyede
Ben acik yazmaliyim
Bunlari gormekten uzuluyoruz
Yada zaman kaybi
Yada umutsuzluk bu bizim icin

Tanrimi butun algimdan hurce defnettim
Cehennemleri yaktim sondurdum
Tanrilarida yaktim kendimi de yaktim
Cehennem olamaycagina ben kaniyim
Sana verecegim ikna budur ispatta gozune girsin
Hur olan yuregi hur kalan bu bogusmayi asan benden iyisini yazsin

Cehennemde yanmak salasiyla bogustum ben
Bu dunyada cektigimide bilirim ben
Tanri yok derken ne dedigimi cok iyi biliyom merak etme
Kendi xocugumun dilinden ve geleceginden bunu sokmeknicin

Cehennemi kitaptan cikarirsaniz sokerseniz felan belki susarim ancak bu cagda

Yoksa tanrilarin kafasina tokmak benim
Tanri inancina felan saygim yok
Karsi saygi yok
Inanc ozgurlugu yok
Cocuklatimi buyutemiyorum
Cehennem yangini benim
Benim dilime yalan dolatacagin yangini ben olacagim

---------- Mesajlar Birleştirildi at 23:35 ---------- ilk Atılan Mesaj Zamani at 23:26 ----------

Tanri cikmazlarini karsi tarafin kaybi olarak algiliyoruz be net
Tanri cikmazlarini onu dayatanin bilgisizligi bilgilememesi ve kendi cikmazi ve ilgisizligi olarak cozumluyoruz cozumleyecegiz bu net
Burda dayatiya gerek yok
Eger buysa konu


_______________________
"sanalmanik yazımlarının, yapılandırmacı/eleştirel ve empatik/eleştirel okuma süzgeçlerinden geç-mesini rica etmektedir"
-
Bilgi toplamak ve öğrenmek için çabalayan bir grup; bilindik ve antik yöntemlerle bilgi toplarken , bir yandan da viya tahtalarıyla deneme oturumları sürdürdüler ve umulmadık bir biçimde, aşağıdaki masalı derlerler.
-
İşte buna viya/tamyol ileri diyoruz
-
Türkçe Tanıtım
http://tr.cassiopaea.org/

Giriş
http://www.baskalarinahizmet.com/topic.asp?TOPIC_ID=7
sanalmanik isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
caner taslaman, enis doko, kitap, kuran ve bilim


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Tüm Zamanlar GMT +4 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:27.

Forum Yasal Uyarı
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.2
Webcrawler by Felsefe.Net
Felsefe.Net Her Hakkı Saklıdır

Sitemiz Bir Paylasim Forum sitesidir Bu nedenle yazı, resim ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenebilmektedir. Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir. Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazı ve materyalleri 48 Saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır.
Bildirimlerinizi info Adresine yollayabilir veya Buradaki Formu Doldurarak bize iletebilirsiniz