Felsefe.NET - Düşünce Eleştiri ve Paylaşım Platformu - vBulletin

Kullanıcı Tag Listesi

Insanlığın medeniyet destanı

Aslında bu başlık konulmasının nedeni alıntıları yapacağım yazarın kitabının ismi olmasından öte bir şey değil. kitabın ortasından başlıyorum Doğuya nispeten Batının gerçek durumu gövdeden kopmuş bir dalın durumudur... Bu farklılık şema halinde belirtilmek istenseydi..İkisi de bir eksenden çıkan ve birbirinden uzaklaşan iki çizgi çizmek gerekmez ,aksine Doğu ,eksenin kendisi olarak belirlenir ; Batı ise , gövdeden ayrılan bir dal misali, bu eksenden çıkan bir çizgi şeklinde


123 SonuncuSonuncu
 1. Insanlığın medeniyet destanı

  Aslında bu başlık konulmasının nedeni alıntıları yapacağım yazarın kitabının ismi olmasından öte bir şey değil.
  kitabın ortasından başlıyorum


  Doğuya nispeten Batının gerçek durumu gövdeden kopmuş bir dalın durumudur...
  Bu farklılık şema halinde belirtilmek istenseydi..İkisi de bir eksenden çıkan ve birbirinden uzaklaşan iki çizgi çizmek gerekmez ,aksine Doğu ,eksenin kendisi olarak belirlenir ; Batı ise , gövdeden ayrılan bir dal misali, bu eksenden çıkan bir çizgi şeklinde gösterilirdi..
  rene guenon (hindu öğretilerinin incelenmesine genel giriş)
  bu kitabın yazarı Roger Garaudy
  bu konu başlığı altında felsefe tarihi ve medeniyetlerin etkileşimini incelemeyi hedefliyoruz
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Mesaj Zamanı 02-11-2011, 22:21

 2. Tek kanatla uçulabilir mi sizce?? bence den önce yazar roger garaudy ne demiş??
  Bütün bu gönül ve zihin aydınlanmalarından hareketle yeryüzü tek bir ateş tek bir dünya ve insanın tek bir zaferi gibi alev alev tutuşabilirdi.insanlığın altın çağı olan HZ İsa dan önceki 4.yy da bütün medeniyetlerde insan hem Allah'ı (tanrı) kalbinde taşıyan biri, hem de bütün tabiatın bir özeti mahiyetindeydi.
  Batının ayrılışı ilk defa tam bu esnada ortaya çıktı.yani batılı kesin bir tercih yaparak dünyanın geri kalan kesiminden(batı olmayan yerleri) ayrılıp koptu.
  batı her şeyden önce Avrupa dır dünyanın içinde hiçbir zman büyük bir dinin doğmadığı tek yeri tek parçasıdır.
  batının tercihi hesap ve ölçüye dayanarak dünyayı zaptetmek ve tabiata aitim değil alsine tabiat bana aittir oldu
  derken batı ilahi boyutunu yani bir çok imkana pencere açan ve adına aşkınlık denilen boyutu da kaybetti.
  bu tek boyutlu ( ben tek kanatlı diyorum) insan , bu sadece bilim ve teknik akıllı insan , bu tabiattan ve ilahi olandan kesilip koparılan insan ,Atina sofistlerinin iddia ettiği gibi artık "her şeyin ölçüsü" oldu...  cevap bize kaldı acaba tek kanatla uçulur mu??
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Mesaj Zamanı 02-11-2011, 22:47

 3. kitaptan devam ediyorum
  " hiçbir şey tesadüfen meydana gelmez
  her şey bir sebep ve bir zaruret gereği ortaya çıkar
  ilahların sevdiği tek kişiler
  adaletsizliğe kin besleyenlerdir." demokritos
  demokritos atom fikrini ilk ortaya atttığı iddia edilenlerden ikincisi ilkinin ismini hatırlayamadım L ile başlıyordu
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Mesaj Zamanı 02-11-2011, 23:54

 4. kitapta roma imp için söylenen gerçek yani acı bir söz var ki gerçek ve hala geçerli
  " Savaşmak ve yönetmekten başka bir şey bilmeyen her toplumun dayanıksızlığı ve kırılganlığı, böylece bir kere daha gözler önüne serilmiş oldu"
  bu bölümde roma yı yıktık da
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Mesaj Zamanı 02-11-2011, 23:56

 5. kitabın dışına çıkalım biraz beyin jimnastiği yapalım...şimdii
  her topluluk nasıl olur da farklı dil e sahip olur( konuşma dili) ??? hiç merak eden veya zaten bilen var mı?
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Mesaj Zamanı 02-12-2011, 00:08

 6. hristiyanlığın doğuşu 1.yy dan 4.yy a
  bahsettiğimiz bu roma impnun içinde fakat ondan bağımsız ve ona rağmen ilk imparotr zamanında ortadoğuda hristiyanlık doğdu
  hazreti İsa nın mesajının merkezinde İlahi hükümranlığın müjdesi vardı.Bu mesajın esası insanların umuduna bir anlam yani yaşaması ölmesi ve dirilmesi ile Allah la birlikte olma nın ne demek olduğunu insana doğru gelen Allah ile iman yoluyla O na doğru giden insanın karşılaşması olarak açıklıyordu.
  bu mesaj hürriyeti yaşamanın yeni bir tarzını getiriyor dolayısıyla Grek filozoflarında oldugu gibii artık zorunluluğun bilgisini değil devamlı yaratış eylemine katılmayı öğretiyordu.
  sevgiyi yaşamaya yeni bir tarz getiriyordu.yani artık sevginin sevgisi demek olan eflantuncu eros değil başkasına karşı mutlak sevgi duymayı aşılıyordu.....
  bu yeni inanc önce asya ve afrika da yayıldı.kısmi değişiklilklere uğramış bir yahudi mesihçiliğini haydi haydi sahiplenmiiş olan bu din eski yunan ve roma ya yani avrupaya ayak bastığında iskenderiyeli Clement den Aziz Augustin e kadar uzanan kimseler tarafından ilkin Grek felsefesi yamandı.Ardından bu din roma boyunduruğu altında belleri bükülmüş halkları bir yangın misali sarıp kavradığında ve böylece zayıflar bir güç haline geldiklerinde de Roma imprtoru (( burası çok ilginç )) Konstantin bu güçten yararlanmak maksadıyla Hrstyn olduğunu ilan etti.gerçekte ise ölünceye kadar güneşe tapan ve çok tanrıcılığın tek ruhani lideri olarak kaldı.imparotor konstantin kendisini çarmıh ta acizce gerilir gösteren bir İsa ya imanı insanlararası hiyerarşinin kefili mutlak güç sahibi bir Allah ın kilisesi şekline dönüştürdü.Hz İsa nın mozayikte bizans generali üniforması ile görüneceği zaman artık pek uzakta değildir.Hristynlığa karşı yapılan zulm ve baskılar onu tahrip etmeye muvaffak olamamışlardı.HRISTYNLIGIN GREK AKILCILIĞI VE ROMA TEŞKİLATÇILIĞIYLA ÇARPITIOLARAK DEVLET DİNİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İLE BU İŞ BAŞARILMIŞ OLDU(HRSTYNLIK DEJENERE EDİLDİ).Hristyn umudunun büyük tarihi bozgunudur bu batının ve efendileriinin prometeci projesine yüzyıllar boyunca katlmAasndan ileri gelen bir bozgun....
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Mesaj Zamanı 02-12-2011, 15:06

 7. tek kanatla uçulur mu ?? bir cevap geldi SHRİ AUROBİNDO 1936 dan
  zihnen gelişmiş bilimsel bilgileri ve tabiatta hakimiyeti bakımından güçlü...fakat gönül ve ruhça gelişmemiş insan bir hayvanın arzularını tatmin etmek için bir yarı ilahın gücünü kullanan bir çeşit aşağılık şetandan başkası değildir...
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Mesaj Zamanı 02-12-2011, 16:15

 8. her şeyin insan için olduğu felsefesi insanın tanrılaştırılması sonucunu doğurarak onun tüm canlı-doğa karşısında mutlak hükümranlığı sonucunu doğurmuştur. uygarkalşma tarihi ele alındığında coğrafyaların ayrışımından çok tüm dünya toplumlarının yek-pare etkileşimlerini dikkate almak gerekir. neolitik dönemde uygarlaşma adına öküz sabana koşulduğunda büyük bir adım atılmıştır. dünyadaki tüm toplumlar bundan etkilenmişlerdir. ateşin makineye uyarlanması da aynı şekilde bir etki yaratmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. insanın tüm yaşam biçimlerini irdelemesi, sorgulaması ve sonuçlar çıkartması, felsefi yaklaşımlarla her yerde var olmuş ve fakat üretim ilişkilerine koşut farklılaşmışlardır. her şeyin insana dair olması gerektiği yönündeki felsefe aydınlanmanın ilkel yohumlarını atarken, gelişen uygarlık diliminde bunun her şeyin canlı-doğa için olması gerektiğine devşirilmesi sağlanabilmelidir. bunun batı-doğu ayrımı olamaz. sanayileşme ve tekniğin yönelim biçimi tüm dünya toplumlarını ilgilendiren bir konudur. çünkü dünya gezegeni üzerinde yaşayan tüm canlılara aittir.
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Mesaj Zamanı 02-12-2011, 18:59

  kadınlarını erkeğe muhtaç bir şekilde yaşamaya zorlayan bir toplum, kökten acizdir.
 9. işte müthiş bir tespit daha roger garaudy ....
  Tarihte hiçbir insani gaye üzerine kurulmamış tek medeniyet olan bu medeniyet(batı medeniyeti ki özellikle rönesans sonrasını kastediyor) ,tabiatı depo ve çöplüğe çevirir, toplumda bir cangıl ferdiyetçiliği veya bir beyaz karınca yuvası totalitarizmi ve insanı her türlü ilahi boyuttan koparıp sakat bırakır.şayet bu medeniyet batı dışı medeniyetlerle ,kendisini tabiatla ,diğer insanlarla ,gelecekle ve ilahi olanla başka ilişkiler kurmasını sağlayacak bir diyaloğu başlatmazsa ,evrensel bir üstünlüğü kesin elinde bulundurmasından ötürü ,dünyayı evrensel çapta bir intihara sürükleyecektir.


  müthiş bir tespit
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Mesaj Zamanı 02-25-2011, 02:33

 10. Tarih neden önemlidir?
  Bunun cevabını vermek ben tarihçi olmadığımdan beni asar!
  Ama bir kaç fikir beyan etmekte de abesiyet görmüyorum!
  Kimlik edinme konusu çok ilginçtir . Yeni doğan bir cocuğu düşünelim , cocuk kendine seslenenlerden öğrendiği ismi isim olarak sahipleniyor önce, sonra ailesi olduğunu sandığı yanında büyüdüğü ebeveyni anne ve baba olarak kabul ediyor ve hayatı anlamaya onların telkinleri ve ogretileriyle başlıyor. Evet şimdi binanın temelini attık ya da cocuğa kimlik kazandırdık bu suni ama bir o kadar da temelli bir kimlik! Bu kimlik üzerine bina edilen bir yasam başlıyor büyük oranda da hayatın sonuna kadar etkisini sürdüren bir kimlik kazandı cocuğumuz.
  Bir gun bir Prof Dr bilmem kim karşısına çıkıyor ve sana öğretilen her sey ama her sey ya bir safsata dan öte bir sey degilse ? Der ..
  Cocuk nasıl cevap verebilir ? Hayır ismim de ailem de öğrendiklerim de doğruluğu sorgulamaya gerekmeyen gerceklerdir diyebilir mı?
  Aytmatov un toprak ana sında hafızası silinip kolelestirilen , dahası canavarlastirilan cocukları hatırlayınız ve onlardan birinin annesini öldürmesini hatırlayınız!!!
  Tarih de kanımca bu kadar en az bu kadar oneme haizdir çünkü koca bir toplumu ilgilendirir !
  Hafızası silinmiş ,tarihi tiyatro kadar kurgusallastirilmis bir toplum merak ediyorum sahil i selamete nasıl çıkacak !!
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Mesaj Zamanı 02-27-2011, 01:11


123 SonuncuSonuncu

Benzer Konular

 1. Şu Destanı
  Konu Sahibi Feylesof TeCe Forum Türk Mitolojisi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07-09-2012, 16:10
 2. Ergenekon destanı
  Konu Sahibi rainbow64 Forum Türk Mitolojisi
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 07-09-2012, 15:57
 3. Oğuz Destanı
  Konu Sahibi rainbow64 Forum Türk Mitolojisi
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 07-09-2012, 14:54
 4. medeniyet nedir ?
  Konu Sahibi 5N1K Forum M Harfinden Nedir? Başlıkları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12-30-2011, 14:22
 5. Gılgamış Destanı
  Konu Sahibi nilaysu Forum Mythos
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06-11-2009, 21:39

Bu Konu için Etiketler

Sosyal Linkler
Sistem Bilgileri

Powered by vBulletin® Copyright © 2015 vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

uyarılar
 • Forum kullanıcıları 5651 sayılı kanun'un ilgili maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.