Tekil Mesaj gösterimi
Alt 25.04.2018, 14:50   #2
sanalmanik
 sanalmanik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2013
Nereden:
Mesajlar: 3.573
Standart Ontolojik Yüzleşmeler/Yüzleştirmeler Kayıtları

Ontolojik Yüzleşmeler Kayıtları 1
Facebook Ateizm Deizm Panteizm ve Agnostisizm Grup Kayıtları 1

Akılsız şuursuz bir tabiatın milyarlarca canlıyi var etmesi hakında bilgisi olan arkadaşları dinlemek istiyorum.


bir şeylerin varedildiğini söylüyorsun?
varetme nedir varolma nedir? onu bir açıkla bana sen, ben sana bilgi vereyim istiyorsan
varetme diye bir fiil yok
varolma var
birilerimiz, birşeylerin bunu varettiğini uydurmak zorunda değil_ sadece...
akılsız şuursuz bir tabiat bir şeyler varetmedi..
ben varedildim, varoluşturuldum diye bir varlık tanısı yok
tabiat varedildi diye bir tanı yok...
ben varımdır, varlık tanısı insanın
kimse varedildiğini söylemek ya da düşünmek zorunda değil..

ben varoldum, ben varım..
etimolojik ve dilsel anlam kalıpları bunlardır..
felsefeyle ya da bilgiyle ilgileniyor musun ve bunlar üzerine hiç düşündün mü,?

evren vardı.var. milyarlarca canlı var.
bakın 'var' kipiyle belirtiliyor. kimse varedildi diye dolaylamıyor
bu ifadeler zaten bilişe ve farkındalığın kendine yani varlık duyuşu-tansına ve bilgi bilişine ve bunun belirtmesine dayanıyor..

asıl tanrıyı varetmek zorunda değilsiniz!

--

varedilmeden varolduğu gözlemi üzerinde duracaksanız, zaten orada bir açıklama olamayacağını göreceksiniz
ya da geriye sadece nasıllar kalacağını göreceksiniz..

'var' kavramı, 'yok' ile bileştirilmezse ve 'var'ın dayanağının yokluk olacağı öne sürülmezse; "var"ın neden ve nasıl varolduğunu anlayacaksınız..
"var"a bir neden nasıl bulamazsınız...
var kendi olmasına, olma durmuna zaten nedenlenip kökenlenir...
var sadece yokluk nedeni ile ilişkilendirlebilir. yokluk nedeni varın başlangıcı olabilir mi? var kavramını kendi ile ilişkilendiriyoruz...

var sadece var
var olduğu için var ve yok olmadığı için vardır

Milyarlarca canlının yok olmamalarının olanaksızlığı ve yokolamamalarının zorunluluğu onları varetti ..
dilsel kalıplar bunlar bunlarla bir yere gidemeyiz. kendiniz öğrenmelisiniz...

varın kendi varedilemez..
var kendini ortaya koyamaz.nedensizdir kökensizdir öylece vardır
varı bir şeyde ortaya getiremez çünkü var yok olmalıdır demektir bu...
yok değildir
var yok değildir..var kavramını inceleyin...

--

var kavramındaki etme-ediş bir iştir değil mi?
etme-edilme,
edilmemiş olanın edimi ama
edim edilgenliktir-edilginliktir.
etme işi bir aktivitedir.

var kavramı etme edişten önce ve bu edişinde başında
etme ve edişler onuun içidne ve üstünde yapılanıyor.
var kavramından daha sonra etme kavramı geliyor, işin içine katılıyor ve yapılanıyor.

var kavramı edişten önce var
ve var edişin tanrısı ve öncesi o zaman
ki ediş dediğiniz eylemler ve edilme durumları ve hareket birbirinden bölünemez. olma denilen yekpare bir bütündür... oluştaki tüm hareketler birbirine bağlıdır

-

arkadaşım zamanı düşünmen ve anlaman gerekiyor..
zamanda ne kadar geriye gidersek gidelim, orada bir zaman yoktu ve zaman oradan başladı kurgusu temeli çatamıyoruz. Bizler bunu anladık şimdi..
.. Bu bizi zamansızlıkla birlikte olanın öylece hep varolduğu sonucunu doğrulamaya ve anlamaya götürüyor. Biz bu çıkmazları yıllarca yaşadık. Sizler de yaşamayasınız diye...

--

dil felsefesi.. edişvarlık, varlığın edilmişliği ve yapılmışlığı diye bir tanım kuramaz ve getiremezsiniz örneğin. edilmişvarlık gibi bir kurgu dilde anlam olarak barınamaz da barınamaz da.. Herkes tüm doğaya ve varlığa aitlik hissediyor ve irade deneyimliyor

--

bakın. insan varlığına köken arıyor ..ve zamanda geriye gidip zamanın ve varlığın başladığı bir yer arıyor. ve zamanı kesip ayırıyor, oraya bir başlama ilkesi kuruyor. bu yok diyoruz. bu olamaz,
. sonsuzluğu kesiyor böylece . sosnuzluk kesilemez-sözümüzde öyle bitmeyecek merak etmeyin

sonsuz olan ve hiç başlamamış olan zamanı, başlama yeri ve olmaya başlama durumu diye bozuyoruz. böyle bir durum yok.

insan düşüncesi gidip sonsuzlukta zamanı başlatıyor. sonsuzluk başlayamaz. zamanda başlamadı.. sonsuzluk aynı zamanda öncesizliktir ve başlangıçsızlıktır... zaman da öncesizdir de sonrasızdır da ..öncesi olmayan zamanda başlama yeri ve zamanı bulunamaz. köken arayışı nafile çabadır...
zaman içine başlama zamanı direği dikilemeyecek...

zaman kavramını bir kez olsun kavrarsanız ne dediğimi anlayacaksınız..

--

Milyarlarca canlının ya da herhangi bir şeylerin hiç olmadığı bir zaman da bulamayız . Bir şeyler, öyle değilse böyle, o form da değilse bu form da mutlaka vardır ve olmalıdır. Hiç bir şeyin olmadığı zamanlara gidemeyeceğiz bunu anlamıyorsunuz. Bir şekilde evrenler vardı ve varlık evrenleriyle birlikte vardı-varolur demeliyiz.
. O zamandan bu zamana gitmek ve gelmek gibi belirtmeler ve zamanı geriye taşımak, zaman gerisinde varlık sorununu çözmeye çabalamak varlık sorunumuzu çözmeyecek arkadaşlar

Varlığı geçmişe ya da bugüne taşımak gibi düşünmeler. Geçmişte varlıkta ne vardıysa neyle birlikte vardıysa bugünde o var...

Yani yokluk durumu ya da hiçlik diye bir karanlık içinde bunların geliştiğini ve olduğunu düşünmek zorunda değiliz.

--

Facebook Ateizm Deizm Panteizm ve Agnostisizm Grup Kayıtları 2

Akılsız şuursuz bir tabiatın milyarlarca canlıyi var etmesi hakında bilgisi olan arkadaşları dinlemek istiyorum.Tabiat diye bir şey var diyoruz.
Evrende ve varlıkta şu an ne görüyorsak bu onun tüm zamanlarına ilişkin. ve evrenin ve varlığın tüm maddesi şu an gerçekte ve dışarıda var.Y ok olmuş her şeyin bir izi ve biçimi mutlaka var orda. Bir şey mutlaka ve mutlaka başka bir şeye dönüşerek yok oluyor... Bunun gibi tabiatın-evrenin ve varolanın öncesinde bir şeyler yoktu dersek bile o daha önce varolan bir şeyin yokluğudur .öyle olmalıdır. Yokluk varolan bir şeyin ortadan kaybolmasını tanımlar. Hiç ortada olmayan ve varolmayan yokolamaz. Var olmayan şeyler yokta olamazlar... Götürüp tüm evreni ve oluşu bir yokluk karakutusuna sıkıştıramayacağız..

Yokluk neyin yokluğu ve yokolması onu soruyorum. Bir şeyin yok olması için önce varolması gerekiyor... Yokluk tanımı gereği daha önce varolan bir şeyin yer değiştirmesi ya da biçim değiştirmesidir. Hareketi ve değişimi tanımlar ve tanıtlar sadece filosofik argümanda.. ve daha önce varolanlar hep vardır... Kurumsal olarak, madde-özdek ya da hiç bir şeyin yokluğu ve öncesi bulunamayacak..hep kendilerini tekrarlarlar... Hep kendilerini süreçlerini ve oluşlarını tekrarlarlar..

--

Tabiat yoktu derseniz de bir şeyler bir biçimde vardı demek zorundasınız.
Tabiata konu olan şey ve tabiatı bugüne getiren durumlar silsilesi var
Tabiata dayanak olan var durumu vardır.

Evrim ve din arasında bocalanmalı değil öncelikle...
Oluşturulma, oluşma ve varetme gibi saptamalar yanılgılıdır. Olanın hiç olmadığı bir durum önceli yoksa?
Olanın olmadığı durum yok. Hiç varolmadığı ve aslında başka bir durumda olacağı bir durum da yokta ondan...

Varolan bir daha varedilmeye ihtiyaç duymaz ve olan oluşmaya bağlı kılınamaz. oluşmamıştır hep vardır. ve varolma durumu olmak halidir...Bulunmak ve bulunuyor olmak. Bir şeylerin olmadığı yerlerde de bir şeyler bulunur. Hiç bir şeyin bulunmadığı yer ve durum tanımlanamaz. Bu mekan ifadesinden ya da olma halinden yoksundur

Olanı bir daha oluşturuyorsunuz ve oluşturulmaya muhtaç kılıyorsunuz-iyi bakın..
Olma ve var belirtmeleri onun sizin taarfınızdan tekrar oluşturumunun da öncesinde

zaten olan ve varolan varedilmeye ve oluşmaya bir daha oluşturulmaya ihtiyaç duyar mı?

olma var ama.olma oluşmadı
olan var. bu önce...
olanın varedilmesi durumu bakın burdan tanımlanıyor. Olduğunuz yerden çünkü varsınız/vardınız..
Aslında olanın varedilmesi değil de zaten olması tanımlanıyor ve tanımlanabilir..
Varedilmeniz için bir yokluktan sözaçmalısınız. Evrenin içindeki maddelerden birleşmişsiniz. Tıpkı öylece evrende, varlığın içindeki maddelerden ve olanlardan bileşmiş olmalı. ve buna dışarıdan madde ve oluşturucu im katamıyoruz. bir şeyi yok ederek yok edemeyiz. yokedilme düşüncesini iyice biri gözden geçirin.

eğer hızlıca aman benim kafam karıştı işte tanrı diye bir-şey varmış o yapmışmış demeyeceksek ve bunları biraz olsun anlamak istiyorsak bunları düşünebilir ve gözden geçirebilirdik....

Evren yoktu desek te evrenin içinde olduğu oluştuğu bir yerden ve evreni oluşturan koşullardan ve dinamiklerden sözederiz. Belki de orda başka evrenler vardır...

--

olmayan şeylerin yokluğundan sözedilemeyecek.. Yok demek bir yerde ve zamanda bir biçimde mutlaka varolan bir şeyin zaman mekana göre biçim ve form değiştirmesini tanımlar...

zaman mekan gibi şeyler başlatılamıyor ya da yokluğa (ve kendi yokluklarına da) çözümlenip indirgenemiyor.

Eğer başlangıçta tanrı vardı diyorlarsa onun yokluğundan da sözedecekler çünkü herhangi bir yer ve durumdaki tek varlık olan tanrı, tanımlanabilir tek yokluğu içinde tutar-tutmalıdır. diğer durumda tanrıya bir anti-varlık ya da ikincilbir karşıt (ve karşıt varlık kaosu) geliştirirler

Tek varlığın tek var biçimi olduğu yerdeki tek yok o vara ilişkindir.
ve yokluk kavramı yine onun tanrının yokluğuna ilişkin olabilir ve gönderme de bulunabilirdi.. Tanrı yokluk sahibidir demek zorundalar çünkü varlıktaki tek saltık varlıktır. Aslında oraya tanımlanabilir bir yokluk bile iliştirlemez ancak illede iliştirilecekse bu orada yoklukla ilişkilendirilebilir tek varlık olan tanrının yokluğu olmalıdır...
Diğer durumda başka şeylerin ,var ve yok olmasından ve tanrı olmayanların (var ve yok olmasından) yokluğundan ve varlığından sözedecekler..
Tanrıdan başkasından ve tanrıdan başkasının yokluğundan sözedililir. Yokluk tanrının yokluğu değilse tanrı olmayanın ve tanrı sayılmayanın yokluğudur. Tanrı belirleniminin dışında kalan herşey ve tanrı olarak sınıflanmaya n bilinmeyen her şey yokluktur. tanımlaması gereği.
Yokluğun varedilmesi bile ya da tanrıdan soyutlanması bile tanrıya ikincilik ve başkalık üretmektir

tanrı yoklukla, yokluktan yarattı demek bir çıkmazdır.
Tanrı bollukla bolluktan ve kendinden varetmiştir, Kendi bölümleyerek ,açarak ve izafe ederek -yaratmıştır eğer varsa

yokluk tanrıdan başkasının yokluğu olamaz çünkü boşluktaki tanrı tek
varlık ..bunu düşünün. oradaki tek yoklukta ancak varolanın varlığıyla ilişkili kılınabilir.

tanrının tek olduğu durumda oradaki tek yoklukta tanrının yokluğun ilişkin tanımlanabilir... tanrının varlığı vardı ve yokluğu vardı diyebilirsiniz...
Diğer durumda başka şeylerin ,var ve yok olmasından ve tanrı olmayanların yokluğundan ve varlığından sözedecekler..

yok artık olmayan bir şeyi belirtir
ya da artık orada olmayan.
yerinde olmayan ve burada olmayan

hiç varolmamış şeyin hiç yokluğu ya da hep yokluğu?
işte bu tanrıdır....
çünkü biz vardık...ve varız...

diğer durumda yoktan varettiğinden ve yoktan varetme diye bir şeyden sözedemeyecekler. tanrı tek vardır ve ancak kendini kullanarak ve kendi bölünerek ,değişerek ya da yansıyarak yaratabilir ya da olabilir...

ya yokluk kuramsalından ya da tanrı kuramsalından er-geç vazgeçecekler
bu ikisi de birdir...

Olma diye bir şeyin başı bulunamaz. Olma, olmama durumu ile kesintiye ve sekteye uğratılamaz. işte buna sonsuzluk diyoruz. kopmaz bir zaman var ve başı sonu da yok. olmayacak.buna alışsanız iyi edersiniz...

olma durumu kendi olmaması ile tanımlanıp bölünüp getirilemez. olma olmadır-vardır...

Olmaların başlaması ya da olmanın olmaya başlaması diye bir şey yok. daha az önce en dedim...

Olma olmaya başladı. olma yoktu oldu.
Bu mu sizin bilginiz? Çocuklarınıza bunu mu verecektiniz..?.

Olma olmaya başladı derseniz siz iyi bir felsefe öğrenin...yeniden öğretsinler size varoluşunuzu. çöplere karışırsınız ve nesilleriniz kurur. neyle ayakta tutacaksınız onları.? bilgiyle değilse?

tanrı çocuklara söylenmiş kolay ve hızlı bir yalandır-avutmacadır.
Anne-baba burda neler oluyor?'un kısa yanıtı ve kes sesini ve otur yerine bunu bizde bilmiyoruzun özetidir.. bunu deyin...

çocukları hızlıca yatağa gönderip hızlıca işlerine bakabilmek için uyduruyorlar çünkü bilmek meşakketli ve emek işi...kolaycılar sizi...

Anne ben nereden geldim. Biz nasıl varız karmaşasına bu açıklamaları vermek ister miydiniz?


_______________________
"sanalmanik yazımlarının, yapılandırmacı/eleştirel ve empatik/eleştirel okuma süzgeçlerinden geç-mesini rica etmektedir"
-
Bilgi toplamak ve öğrenmek için çabalayan bir grup; bilindik ve antik yöntemlerle bilgi toplarken , bir yandan da viya tahtalarıyla deneme oturumları sürdürdüler ve umulmadık bir biçimde, aşağıdaki masalı derlerler.
-
İşte buna viya/tamyol ileri diyoruz
-
Türkçe Tanıtım
http://tr.cassiopaea.org/

Giriş
http://www.baskalarinahizmet.com/topic.asp?TOPIC_ID=7
sanalmanik isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla